DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over lokale politiek die, hoe dichtbij ook, voor veel mensen een ver-van-mijn-bed-show is.

Hoe maak je de politiek toegankelijk voor een breed publiek? Een vraag waar volksvertegenwoordigers en bestuurders sinds jaar en dag mee worstelen. Rond verkiezingstijd struikel je op straat over de politieke partijen, landelijke kopstukken en lokale kandidaten. Na de verkiezingen, wanneer de stemmen binnen zijn, gaat men aan de slag in het parlement, in provinciehuizen en gemeenteraden. Vervolgens komen zowel de democratisch gekozen kandidaten, als ook de kiezers erachter hoe weerbarstig het reilen en zeilen van de praktijk is.

Lekenbestuur

Het is simpel gezegd in tegenstelling met de in verkiezingstijd gebezigde retoriek: ‘Laat uw stem spreken en wij gaan ermee aan de slag’. Zoiets als ‘U vraagt, wij draaien’. Maar nee, besturen vergt visie en beleid. Eindeloze beleidsstukken worden er op de burelen van de volksvertegenwoordigers gedropt. Voor de duidelijkheid; volksvertegenwoordigers mag je gerust een lekenbestuur noemen. Ze moeten zich verdiepen in al de stukken en de tijd daarvoor is schaars. Hoe kleiner de fractie, hoe schaarser de tijd en deskundigheid om je door alle stukken een weg te banen. Goedwillende stadsgenoten zetten ze zich in als raadslid, trotseren de lange en soms oeverloze vergaderingen die zich welbeschouwd buiten het zicht van kiezers afspelen. Buiten zicht? Dit gaat niet helemaal op. Geïnteresseerden weten wel de weg te vinden via de krant, tv, radio. Dordtenaren zijn niet anders dan de inwoners van andere gemeenten.

Ver-van-hun-bed

Hoeveel mensen volgen in Dordt de politiek? Geen idee! Hoeveel mensen voelen zich betrokken bij wat zich in de gemeenteraad afspeelt? Geen idee! Hoe betrek je je inwoners bij de onderwerpen waarover de gemeenteraad zich een oordeel over moet vormen? Daar worstelen de partijen in gemeenteraden en stadsbesturen al jaren mee. De doorsnee-inwoner komt in het verweer wanneer het diens straat of buurt betreft of wanneer ingezet beleid hen raakt of voor hun gevoel benadeelt of tekort doet. Zo niet, dan is het voor de meeste mensen een ver-van-hun-bed-gebeuren en houden zij zich liever bezig met hun dagelijks wel en wee. Tja, een realiteit waar de ploeterende volksvertegenwoordigers al sinds jaar en dag mee worstelen. Maar hoe vang je de aandacht voor de onderwerpen die in de gemeenteraad spelen?

In de eerste vodcast, terug te zien op het YouTube-kanaal van Gemeenteraad Dordrecht, gingen griffier Anneloes Wepster met gemeenteraadsleden Aydin Gündogdu (Op Ons Eiland), Marco Stam (Fractie Van Waardhuizen), Abdullah Uysal (GroenLinks) en Wouter van der Spoel (PvdA) in gesprek over jongeren en sport.

Vodcast

De lokale krant, het wekelijkse huis-aan-huisblad en de lokale radio en televisie besteden ruim aandacht aan de politiek. Daarnaast worstelt de politiek met haar beeld naar de inwoners en kiezers toe. Hoe maken zij zichtbaar waar zij voor staan en waar zij zich mee bezig houden voor de stad, de jongeren, ouderen en andere doelgroepen? In Dordrecht denkt men hier iets op gevonden te hebben. De vodcast! Zeg maar een podcast met beeld, waar de partijen in de gemeenteraad, onder leiding van de griffier van de gemeenteraad met elkaar in gesprek gaan over een wisselende thema’s waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt. Een zoveelste, wel eigentijdse, marketingpoging om aandacht te vragen voor het welwillende werk dat er verzet wordt in de gemeenteraad.

Resultaten

Of dit werkt, is nog maar de vraag. Maar met politiek is het net als in de sport; het zijn de resultaten die tellen en daar houdt de journalistiek zich dagelijks mee bezig. Onder andere door kritisch in beeld te brengen wat in de Dordtse politiek speelt. En niet alleen met welgevallige thema’s.

Meer actualiteiten en politiek in Studio De Witt

Meer lokale en regionale politiek en actualiteiten komen iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur aan bod in Studio De Witt op Drechtstad FM (95.7 FM en via www.rtvdordrecht.nl/radio). In het eerste uur van de uitzending bespreekt Ben Corino met diverse betrokkenen de actualiteiten. Het uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst. In het tweede uur gaat Corino uitgebreid in gesprek met een hoofdgast. In het derde uur wordt aan de Politieke Stamtafel door betrokkenen gepraat over actuele/politieke zaken.