DORDRECHT – Voor de laatste keer dit jaar werpt Ben Corino een blik op de lokale politiek. En ziet dat de coalitie scheuren begint te vertonen. Een bekend verschijnsel, als er gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn…

Vorige week hield de Dordtse gemeenteraad haar laatste vergadering van 2021. Digitaal uiteraard, nu de lockdown weer van toepassing is. Deze wijze van vergaderen blijft een onbeholpen gebeuren, met voorzitter Kolff als een soort tv-regisseur die iedereen in beeld probeert te praten. Improvisatie en inventiviteit is de politiek niet vreemd. Voor de buitenstaander ziet het er vaak uit als draaien en recht praten wat krom is. Van mensen die vooral voor eigen parochie preken en niet voor de stad. Vooral voor hun eigen partij in de gemeenteraad zitten. Of voor hun ‘eigen ik’, is de kritiek die je hoort van het morrend kiezersvolk. Een opvatting die ik niet deel, althans niet geheel. Wanneer je net als ik de gemeentepolitiek op de voet volgt, zie je de betrokkenheid en het gezwoeg van de volksvertegenwoordigers en bestuurders. De laatsten die soms het antwoord schuldig moeten blijven op de vele inhoudelijke, kritische vragen die keer op keer aan de orde zijn. De coalitiepartijen die op zulke momenten rondom de bekritiseerde wethouder een ‘tefloncordon’ vormen. Het gaat dan meestal niet meer om de inhoud, maar om het beschermen van de coalitie.

Onnavolgbaar

Meerderheid geeft macht en maakt de coalitie-eenheid, in dit geval de BVD, VVD, CDA en CU/SGP, sterk. Een politiek spel, zoals in het verleden de PvdA-colleges speelden. Ooit sprak PvdA-coryfee en oud-wethouder Piet Janse in de wandelgangen tegen een oppositielid de woorden: “Denk niet dat er besloten wordt in de gemeenteraadsvergadering, dat gebeurt hier”, wijzend naar de vergaderkamer van de PvdA. Gedurende de hoogtijdagen van de BVD was dit niet anders. De BVD bepaalde. En als een BVD-bestuurder in de knel kwam, dan sloot de coalitie de rijen. Soms onnavolgbaar, want de kritische vragen vanuit de oppositie sneden op inhoud vaak wel degelijk hout. Maar in de politiek geldt de gulden regel dat ‘gelijk hebben niet gelijk staat aan gelijk krijgen’. Het overeind houden van een bestuurder in het belang van het college weegt meestal zwaarder.

Vleugellam

De stad is echter niet gebaat bij coalitiepartijen die bestaan uit ja-knikkers. Hang naar pluche van zittende bestuurders kan ten koste gaan van de bestuurskracht. Dit laatste speelde een rol in het harde verwijt en oordeel dat Cor van Verk (PvdA) uitsprak richting wethouder Marco Stam (BVD) over diens gepresenteerde sportparkenvisie. Vrijwel de gehele raad was van mening dat Stam tijd en kansen genoeg had gekregen om een goede visie neer te zetten, maar dit niet waargemaakt heeft. Wat Van Verk betrof moest de wethouder de eer aan zichzelf houden en opstappen. Daar peinsde Stam niet over. Vervolgens verklaarde Van Verk hem politiek vleugellam.

Buikpijn

Hoewel het college altijd uit één mond spreekt, verkeert de coalitie op dit moment in staat van ontbinding. Dit bleek uit de harde reacties van de coalitiegenoten VVD en CDA. Den Heijer (VVD) en Van der Kruijff (CDA) hadden geen goed woord over voor de sportparkenvisie. De VVD vond het gewoon niet goed genoeg en Van der Kruijff kreeg er zelfs buikpijn van. Stams visie was geen visie, maar een startnotitie, stelde Van Benschop (GL). Niet meer dan een pril begin van wat een visie kan worden. VSP-er Stolk noemde het een haastklus, waarmee men met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur goede sier probeert te maken. David Schalken (BVD) zag knarsetandend de aanvallen op zijn wethouder door de coalitiepartners aan. Ongehoord noemde hij deze. Koene van Gewoon Dordt sloot zich bij Schalken aan en verweet de criticasters Calimero-achtig dat Stam in hun ogen niets goed kan doen. De messen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn geslepen.

Deze week in Studio De Witt

Deze zaterdag geen reguliere uitzending van Studio De Witt op Drechtstad FM en Papendrecht FM. Van 10.00 tot 12.00 uur is een compilatie te horen van eerdere uitzendingen. Onder meer interviews met zangeres Marianne Nobel en podcastmaker Annegriet Wietsma komen voorbij. Vanaf volgende week zaterdag start Ben Corino weer met de reguliere uitzendingen, iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.