DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag van de (politieke) actualiteiten in Dordrecht en omstreken. Deze week het Dordtse collegevoorstel om een aantal woningen op te kopen om gezinnen die door financiële problemen op straat dreigen te belanden tijdelijk te kunnen onderbrengen. 

Zover zijn wij in het rijke welvarende Nederland gekomen dat de scholen al voorzien moeten worden van lunches om kinderen die zonder ontbijt naar school gaan te voorzien van boterhammen. Voedselbanken, kledingbanken; ze kenmerken deze tijd, waarin vrijwilligers met hulp van ondernemers voorzien in de leemten die zijn ontstaan in de vanzelfsprekende voorzieningen die ondertussen geen basisvoorzieningen meer blijken zijn.

Tandje sneller

In Dordrecht, het moet worden gezegd, zijn er talloze initiatieven van particulieren, stichtingen en heel veel vrijwilligers die de sociale hulp-dweilstok ter hand hebben genomen. Ook het beleid van het gemeentebestuur blijft niet achterwege. Iedereen zou willen dat het een tandje sneller ging. Maar ook zij is weer afhankelijk van wat er in de bestuurlijke Haagse keuken voor recepten worden uitgedacht. En dan duurt het weer even voordat deze worden gerealiseerd.

Slechte start

Kinderen zonder eten aan hun schooldag laten beginnen is een slechte start. Het heeft effect op hun leerprestaties en mogelijk ook invloed op hun gedrag en ontwikkeling. We huldigen het uitgangspunt dat alle kinderen gelijke kansen in het leven moeten krijgen. In Dordrecht, de stad is onderdeel van de Gelijke Kansen Alliantie, maakt men zich hier sterk voor. Men doet er aan taalbevordering, ouderbetrokkenheid en extra onderwijs. Er is zeker oog voor de achterstanden die er in een aantal wijken leven.

Multiprobleemgezinnen

Dat de achterstandsproblemen er complex zijn, is bekend. Daarvoor trok Dordrecht in 2019 een bedrag van 600.000 euro uit, onder meer door een ‘sociaal pontonnier’, een bruggenbouwer, aan te stellen. Met als doel om de problematiek in de multiprobleemgezinnen aan te pakken door samen met hulpinstanties tot oplossingen te komen. Denk aan doortastend knopen doorhakken bij meerdere problemen, zoals armoede, verslavingen en psychische aandoeningen. In Dordrecht telde men op dat moment zo’n 290 van dit soort multiprobleemgezinnen.

3 miljoen

In dit licht bezien roept het raadsvoorstel van portefeuillehouder Peter Heijkoop namens het Dordtse college aan de gemeenteraad om een tiental woningen op te kopen om hier dergelijke gezinnen te kunnen plaatsen toch wat vragen op. De woningen worden aangekocht tegen de geldende marktwaarde van maximaal 275.000 euro. Het totaalbedrag waarvoor toestemming aan de raad gevraagd wordt, is 3 miljoen euro. In de raadsbrief spreekt hij van enkele uitzonderlijke situaties, waarin gezinnen via de normale route geen woning kunnen krijgen en dreigen dakloos te worden. Dreigen, maar dus nog niet daadwerkelijk dakloos zijn. De problemen worden gesignaleerd en ervaren door de sociaal pontonnier, het sociaal wijkteam, woningcorporaties en andere hulpverlenende instanties.

Weinig transparant

Maar onlangs hoorde ik Heijkoop in Op1 vertellen dat er een hele wijk in zijn bestaanszekerheid wordt bedreigd in Dordrecht. Hoe verhoudt dit collegevoorstel zich nu tot deze uitspraak? Tien nog niet dakloze multiprobleemgezinnen, dus nog wel in een woning, die in zijn geheel worden overgeheveld naar een door de gemeente aangekochte woning? Maar ook de financiering van het plaatsen en huisvesten van deze gezinnen lijkt uit verschillende potjes te komen. En een eventuele huurbijdrage vanuit de Wmo. Dit laatste maakt het opmerkelijk. De Wmo-portefeuille ligt bij wethouder Chris van Benschop. Wie draagt hier de dan de verantwoordelijkheid voor? Los van de vraag of de Wmo hiervoor is bedoeld. Een financieel balletje-balletje-spel: wel creatief, maar weinig transparant!

Studio De Witt

Meer politiek en actualiteiten zijn iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur te horen in Studio De Witt op Drechtstad FM en Papendrecht FM. Als hoofdgast in het tweede uur van de uitzending ontvangt Ben Corino deze week René Verheij die onlangs een bijzondere sportprestatie door onlangs tweede te worden bij een dubbele triatlon in Groot-Brittannië. Maria Ros sluit als Dichter van Dienst het eerste uur af.