DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over het plannetje van CU/SGP om Dordrecht in de etalage te zetten als mogelijke vestigingsplaats voor het Nationaal Historisch Museum.

Een beetje historisch besef bijbrengen. De lessen die we van het verleden kunnen leren. Hoe ons land met vallen en opstaan in zijn huidige vorm tot stand is gekomen. Het kan geen kwaad, volgens mij. Want de staat waarin onze samenleving zich nu bevindt, is min of meer een gevolg van de ontwikkelingen door de eeuwen heen. Dat de ontwikkelingen sneller gaan dan in het verleden hoort bij de tijd waarin we nu leven. Alles gaat sneller dan in het verleden. De tijd bevindt zich in een soort Max Verstappen-modus. Achterom kijken hoort daar niet bij. Maar juist in het achterom kijken zit het leermoment. En ja, daar hebben we geschiedenisboeken en musea voor. Bijvoorbeeld in Dordrecht Het Hof van Nederland. Helaas heeft dit Dordtse museum, gehuisvest in het voormalige Augustijnenklooster, niet de aantallen bezoekers gebracht die ervan werden verwacht. De beperkte mogelijkheden van de expositieruimte spelen hier ook een rol in. Terwijl het een historische plek in de vaderlandse geschiedenis inneemt met de Eerste Vrije Statenvergadering die er plaatsvond in juli 1572. Zeg maar de bijeenkomst die de positie van prins Willem van Oranje herbevestigde als stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht en beschermheer van de Nederlanden, bij afwezigheid landsheer Filips II. Maar eigenlijk was het een bijeenkomst om het verzet van Willem tegen Filips II te financieren. Politiek en militair verzet dus. Enfin, de rest is geschiedenis. Het leverde Dordrecht later een ongevraagd cadeautje op in de vorm van een beeld van Willem de Zwijger, in de volksmond ‘Willem zonder ogen’, een verwijzing naar de holle ogen in het beeld.

Regeerakkoord

Maar of Nederlanders nu zo bekend zijn met hun geschiedenis? Geschiedenis staat niet zo hoog op het prioriteitenlijstje in het onderwijs. Daar is nog een weg te gaan. Nu had men ooit bedacht om ergens bij Arnhem in de buurt een Nationaal Historisch Museum te plaatsen. De geschiedenis van Nederland, te bezoeken op één centrale plek. Het idee was goed, maar strandde uiteindelijk. Het liep geloof ik teveel in de papieren. Hoe dan ook, het idee verdween in de koelkast. Tot gisteravond in de Dordtse gemeenteraad. Joost Veldman, fractievoorzitter van de CU/SGP Dordrecht, had zich eens verdiept in het recent gepresenteerde regeerakkoord. Hierin wordt aangekondigd dat men van zins is aandacht te besteden aan onze ‘gezamenlijke geschiedenis’. En daarom is men voornemens een Rijksbijdrage te doen voor een Slavernijmuseum en een Nationaal Historisch Museum. Veldman las dat er structureel een bedrag van 170 miljoen euro extra beschikbaar komt voor cultuur en musea. En hier ziet hij een kans voor Dordrecht, zo lezen we in zijn motie, waarin hij het college en de gemeenteraad vraagt om in te stemmen om een verkenning te doen naar de mogelijkheid om het Nationaal Historisch Museum naar Dordrecht te halen. Want, zegt Veldman, Dordrecht is in de nationale geschiedenis belangrijk geweest. Niet alleen met de Eerste Vrije Statenvergadering, maar ook op het gebied van waterveiligheid, overleg, handel en religie. Hij is van mening dat historisch besef mensen het heden beter doet begrijpen. En dat is in zijn ogen in deze tijd echt nodig.

De Dordtse gemeenteraad stemde dinsdag unaniem in met het plan om te gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het museum naar Dordrecht te halen.

Deze week in Studio De Witt

Iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur is Studio De Witt te horen op Drechtstad FM en Papendrecht FM. Ben Corino behandelt in het eerste uur de actualiteiten. Dat uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst. In het tweede uur staat een hoofdgast centraal. Aan de Politieke Stamtafel in uur drie meer politieke achtergronden. En een nieuwe Brief aan Johan. Diana Gerritsma richt zich hierin wekelijks tot Johan de Witt over een actueel thema.