DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over roken en snoepen.

De tijd waarin we bestuurders zagen met een dikke bolknak losjes tussen de vingers geklemd, lurkend aan een pijp of een sigaret tussen de lippen tijdens vergaderingen. Leraren die tijdens de les voor de klas nog een sjekkie draaiden en opstaken. Ook in de ziekenhuizen tijdens de koffiepauze werd er door het personeel in de zusterpost aardig wat af gepaft, inclusief de artsen. Redactionele bureaus van de kranten stonden doorgaans blauw van de rook. Net als in de kroegen; hoe later op de avond, hoe blauwer het er werd.

Rokende longarts

Gezond? Nee natuurlijk niet, dat weten wij ondertussen allemaal wel. Maar eerlijk gezegd wisten we het toen ook wel. Een pleidooi voor het roken? Nee, integendeel zelfs. We weten allemaal dat de tabaksindustrie wel vaart bij het promoten van het roken. We weten ook hoe het met de Marlboro-man is afgelopen, gewoon doodgegaan aan longkanker. Punt uit. Hoe minder de jeugd aan het roken gebracht wordt, hoe beter. Longartsen voeren tegenwoordig publieke acties om het roken te ontmoedigen. En terecht. Hoe anders dan vroeger, toen ik als kind met mijn moeder, een tbc-longpatiënte mee ging naar haar longarts die tijdens het consult ‘gezellig’ rokend achter zijn bureau zat.

Snoepkramen

Dat het CDA-raadslid Jan van Dam Timmers, arts van professie, geen voorstander is van het roken, verbaast mij niet. Ik begrijp het vanuit zijn medische kijk op de gevolgen die het roken met zich meebrengt. Zo begrijp ik bijvoorbeeld ook de familie Nobel, organisatoren van de Dordtse Avondvierdaagse, die in de nieuwe versie van de wandelvierdaagse de snoepkramen gaan weren van het start- en aankomstterrein. Snoep is niet gezond, suiker en allerhande stoffen die stuiterballetjes van kinderen kunnen maken. Frietjes met mayo zijn slecht voor het cholesterol en creëren kinderen met overwicht. Wat in Nederland, dus ook in Dordrecht toch al het geval schijnt te zijn.

Stikstof

Kortom, Van Dam Timmers en de familie Nobel zijn strijders voor de gezonde leefstijl. Maar zoals het wel vaker gaat met mensen die een principiële lijn voorstaan, roept dit naast bijval ook weerstand op. Kijk bijvoorbeeld maar naar de stikstofdiscussie die het land momenteel in tweeën splitst. De tegenstanders bagatelliseren of ontkennen zelfs de effecten van stikstof op mens en natuur. De voorstanders van de stikstofreductie worden om de oren geslagen dat dit allemaal ten koste gaat van de woningbouw, de boeren en de industriële activiteiten. Kortom, van de economie en de daaraan verbonden belangen. En eerlijk gezegd staat het een niet los van het ander. Reductie en gedrag veranderen vergen moed en vasthoudendheid, politiek en maatschappelijk.

Tabakskraam

Maar wat met de mond wordt beleden, zien we vaak niet terug in standvastigheid. Terug naar het roken en de CDA-er Jan van Dam Timmers. Blijkbaar liep hij onlangs voor het eerst op de Dordtse weekmarkt en ontwaarde hij daar de tabakskraam, die er overigens op vrijdag al dertig jaar staat. Tegenwoordig zijn waren keurig, net als bij de supermarkten, afgeschermd. Maar tabaksverkoop op de Dordtse weekmarkt? Dit ging hem te ver en hij stelde hierover vragen aan het Dordtse college. Ik ben benieuwd of hij ook nog vragen zal gaan stellen over de aanwezigheid van de frietkraam en snoepverkoop op de weekmarkt. Wanneer hij principieel is wel, toch?

Meer actualiteiten en politiek in Studio De Witt

Meer lokale en regionale politiek en actualiteiten komen iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur aan bod in Studio De Witt op Drechtstad FM (95.7 FM en via www.rtvdordrecht.nl/radio). In het eerste uur van de uitzending bespreekt Ben Corino met diverse betrokkenen de actualiteiten. Het uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst. In het tweede uur gaat Corino uitgebreid in gesprek met een hoofdgast. In het derde uur wordt aan de Politieke Stamtafel door betrokkenen gepraat over actuele/politieke zaken.