DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over het opstappen van de fractievoorzitter van de lokale Partij van de Arbeid.

Met de uitslag van de verkiezingen in maart 2022 namen veertien partijen plaats. Oktober 2023 telt de Dordtse gemeenteraad zestien fracties. Met enig cynisme zou je mogen stellen dat de Dordtse politiek opereert in het vruchtbaar klimaat van de wonderbaarlijke vermenigvuldiging.

Claudia van Waardhuizen en Marco Stam stapten op bij BVD, namen de zetels mee en werden fractie Van Waardhuizen. “Onkies en zetelroof”, noemde de PvdA-er Van der Spoel het.

Dan van Leeuwen was klaar met het interne gedoe van zijn PVV Dordrecht. Hij verliet de partij, nam zijn zetel mee en sloot zich aan bij FvD. De samenwerking en standpunten van de Dordtse FvD bevielen Van Leeuwen niet, dus vertrok hij wederom met zijn zetel en werd de fractie Van Leeuwen.

De PvdA, ooit de grootste partij binnen de Dordtse raad en later gedecimeerd tot twee schamele zetels, nam voor de verkiezingen van 2022 afscheid van Van Verk en Stevens, twee betrokken raadsleden. Nieuw elan was er nodig, stelde Van der Spoel, die zich socialist in hart en nieren noemt. De fractie en partij zouden zich laten zien en gelden, meer op straat dan in de vergaderzaal van de gemeenteraad, liet Van der Spoel weten. Met de toen nog onervaren Marije Schnabel vormde hij de nieuwe PvdA-fractie. Vol verwachting gewacht op de nieuwe socialistische wind die zou gaan waaien door de nieuwbakken fractie. Die bleef uit in de debatten, waarbij Van der Spoel in de meeste gevallen naast Schnabel zat en de woordvoering aan haar overliet. De onervaren Schnabel werd in het diepe gegooid. Van der Spoels aangekondigde zichtbaarheid bleef uit. De afgelopen periode was hij onzichtbaar in de commissies en gemeenteraad. Intern bij de PvdA laaide het vuur van onvrede op over zijn functioneren. Men lag met elkaar overhoop. Het liep zo hoog op dat Van der Spoel het vertrek van PvdA-voorzitter en commissielid Damen eiste. “Zij eruit of ik stap op”, zo bevestigde desgevraagd de socialist in hart en nieren. Hij vertrok en nam zijn zetel mee.

Onkies, zetelroof en hypocriet?