DORDRECHT – Ben Corino schrijft iedere week voor Dordt Centraal over de politiek in Dordrecht en Drechtsteden. Deze week over het verstrekken van informatie aan degenen die het bestuur van land en gemeentes moeten controleren.

Welke wegen staan er open wanneer de ministeries, een kabinet of college niet scheutig is met het verstrekken van informatie om openheid van zaken te geven over een kwestie of een rapport? Je vraagt erom, desnoods voor een tweede keer. Blijft de gevraagde informatie dan nog achterwege, bestaat er de mogelijkheid om een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Waarheid

In de dagelijkse praktijk maken journalisten, maar ook Kamerleden, er met enige regelmaat gebruik van in de speurtocht naar de feitelijke gang van zaken in kwesties waarin verstrekte informatie onvolledig is. Om de waarheid over de gang van zaken boven water te krijgen, doet men een beroep op de WOB. Dat gemeenteraadsleden dit doen, komt in de praktijk niet zo vaak voor. Meestal komt een college uiteindelijk wel over de brug met de gevraagde aanvullende informatie. Maar in Dordrecht speelt deze kwestie op dit moment wel.

Flexibeler

SP-er Ronald Portier wil het naadje van de kous weten over de interviews die ten grondslag liggen aan het evaluatierapport over het functioneren van handhaving en toezichthouders (de vroegere stadswachten) in Dordrecht. De toezichthouders worden sinds 2016 ingehuurd van een particulier beveiligingsbedrijf. Dit zou efficiënter en flexibeler zijn, vond het toenmalige college bij monde van portefeuillehouder Piet Sleeking (BVD). Want de ambtenaren-CAO werkte te beperkend voor de inzet van de stadswachten op momenten dat men het wenselijk vond, zoals op winteravonden. Wat niet opgaat voor een particulier beveiligingsbedrijf. Voor de gewenste extra inzet stuurt men gewoon een factuur naar de gemeente. ‘Business as usual’, zou je denken. Niets geheimzinnigs aan. Behalve wanneer je, zoals Portier, de mening bent toegedaan dat de handhavers in dienst zouden moeten zijn van de gemeente. En dat je daarom in dit geval het toegezegde evaluatierapport volledig, inclusief de onderliggende interviews en andere informatie, wilt hebben om je een goed beeld te kunnen vormen.

Vraagtekens

Daar is niets verkeerd of onbillijks aan. Een raadslid behoort nu eenmaal het beleid van het college kritisch te volgen en te controleren. Dat het college van Dordrecht door wil gaan met de huidige inhuurconstructie blijkt uit het besluit om in 2022 handhaving opnieuw aan te besteden. In september 2021 was dit een mededeling aan de raad. Wel werd het besluit genomen, nadat in die periode de samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en Handhaving Support was geëvalueerd. Dit kon de gemeenteraad lezen in de raadsinformatiebrief. Maar het betrof de belangrijkste bevindingen van de evaluatie in deze brief aan de raad. De daarbij behorende interviews kreeg de raad niet onder ogen. Ook niet toen de SP hier schriftelijk om vroeg. En het uitblijven van gehoor geven aan het WOB-verzoek van de SP roept vraagtekens op. Waarom het treuzelt het college?

Rechter

Het college behoort de raad te voorzien van dezelfde informatie op basis waarvan zij het besluit heeft genomen. Waar is de zo met de mond beleden transparantie? Blijft men uitstellen om aan het WOB-verzoek te voldoen, rest Portier slechts de gang naar de rechter om via deze weg alsnog openheid van zaken te eisen.

Deze week in Studio De Witt

Iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur is Studio De Witt te horen op Drechtstad FM en Papendrecht FM. Ben Corino behandelt in het eerste uur de actualiteiten. Dat uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst, morgen Kees-Jan Visser. In het tweede uur staat een hoofdgast centraal. Dit is deze zaterdag hoogleraar (UvH), lector (HBO Drechtsteden) en vrijwilliger (Villa TrösT) Anne Goossensen. Aan de Politieke Stamtafel in uur drie meer politieke achtergronden.