DORDRECHT – Ben Corino schrijft wekelijks voor Dordt Centraal over de politieke actualiteit. Deze week over de capaciteitsproblemen bij de opvang van asielzoekers.

Dat de crisissituatie in de asielzoekersopvang in Ter Apel niet zonder gevolgen kon blijven, daarvoor hoefde je geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben. Regeren is vooruitzien en vergt visie van beleidsmakers die verder gaat dan de waan van de dag. Het is dan ook volkomen terecht dat de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s vorige week, nadat Rutte eerder een nationale crisis uitriep ten aanzien de opvang van de asielzoekers in Nederland, tegengas gaven door niet gelijk de helpende hand toe te steken. De coronapandemie was een nationale crisis, maar de misstanden in Ter Apel, waar mensen buiten moesten slapen op stoelen of gewoon op de grond en het Rode Kruis met noodtenten moesten bijspringen, zijn een gevolg van falend centraal beleid.

Jojo

Er dreigde een noodmaatregel, die gemeenten verplicht om tijdelijk statushouders en asielzoekers te gaan huisvesten en zo verlichting te brengen in de druk die staat op de opvangvoorzieningen. Als er al sprake is van een nationale crisis, dan is het er wel één waar men in Den Haag de hand in eigen boezem mag steken. Het is het gevolg van, zoals voorzitter Wouter Kolff van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid stelde, jojo-beleid. In tijden van minder toestroom van asielzoekers opvangcentra sluiten en bij grotere instroom weer nieuwe plekken aanwijzen. Tussentijds vertrekken medewerkers met kennis en kunde en moet er weer geworven worden.

Rampspoed

“We leven in een tijd waarin op de wereld veel oorlogen plaatsvinden of zich in gebieden andere rampspoed afspeelt. Het brengt een stroom van vluchtelingen op gang die op grond van humanitaire redenen opgevangen moeten worden”, zei Kolff in een radio-interview bij de lokale radio. Er ligt een morele menselijke plicht om de helpende hand te reiken. In Dordrecht en in de regio werd direct de helpende hand uitgestoken om een tijdelijke opvang te organiseren voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Het tijdelijke karakter zal, gelet op de ontwikkelingen in Oekraïne, mogelijk van langere duur zijn.

De hotelboot aan de Wantijkade. (Archieffoto: Stolk Fotografie)

Woningnood

Tegelijkertijd maken wij in Nederland een woningnood door. In Dordrecht en onze regio tellen wij veel woningzoekenden en loopt de woningbouw achter op het geplande volume. Het is dus logisch dat de voorzitters van de veiligheidsregio’s niet direct toehapten toen het verzoek van het kabinet kwam om maar per direct de gevolgen van het falende kabinetsbeleid van jaren te voorzien van een noodverband door direct statushouders en asielzoekers op te nemen in hun regio en gemeente.

Speelbal

Het probleem van de overtolligheid in de opvangcentra wordt vooral veroorzaakt door de slechte regulering van de in- en uitstroom, waar het COA medeverantwoordelijkheid voor draagt. Daar loopt het vast. Het is geen kwestie van niet willen of kunnen dat de gemeenten niet direct staan te popelen. De onmenselijke toestanden die zich in de AZC’s afspelen, raken ieder invoelend mens. Het draait om de middelen en mensen om de tijdelijke huisvesting mogelijk te maken. Zonder dat het ten koste gaat van de reguliere woningzoekenden. Leegstaande kantoorpanden, riviercruiseschepen, hotels en verlaten verpleeghuizen lijken een voorlopige oplossing te zijn. Ook voor Dordrecht en de regio. Echter, het is een oplossing voor het moment, niet meer dan dat. Voor je het weet, wordt het opvangprobleem een speelbal van de lokale politiek en daar moet men voor waken.

Meer lokale en regionale actualiteiten en politiek iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur in Studio De Witt op Drechtstad FM en Papendrecht FM. In het eerste uur is deze zaterdag Liselotte Gatzen, festivaldirecteur van Big Rivers, te gast.