Actueel

reageer als eerstvr 24 nov 2017

Politiek Gezien: Pertinente onjuistheden in Rekenkamerrapport

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks in de weekendeditie van Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Vandaag over het rapport van de Dordtse Rekenkamer, die onderzoek deed naar de inhuur van van personeel door de gemeente Dordrecht. Een verhaal dat nog een staartje krijgt.

Dinsdagavond, zo was aangekondigd, zou er in de commissie Bestuur en Middelen van de Dordtse gemeenteraad openheid komen over de uitkomst van het rapport van de Dordtse Rekenkamer. Die constateerde daarin dat de gemeente twaalf miljoen euro had uitgegeven aan het inhuren van externen. Zo’n vijf miljoen euro meer dan in 2013. Inderdaad veel geld, erkende wethouder Sleeking al eerder in de diverse media, maar uitlegbaar. De procedure van de privatisering van begraafplaats de Essenhof werd teruggedraaid en daarvoor was door de personeelsstop om tijdens deze transitie het werk gewoon door te laten gaan inhuur gedaan. Een andere transitie was de privatisering van de stadswacht naar handhaving. Ook daar was een soortgelijk personeelsbeleid gevoerd, maar hier werd de proces wel afgerond. “Wat de inhuur betrof liep Dordrecht volstrekt niet uit de pas met de 18 procentsnorm, zoals die gehanteerd wordt door de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Want in de uitgaven voor het inhuren van externen zat ook de inhuur voor de Drechtsteden. Die wordt later in de afrekening verdisconteerd en zal uiteindelijk deels weer terugvloeien in de Dordtse kas. En uiteindelijk valt het dan weer mee, stelt Sleeking.

Maar waarom dan de commotie over de bevindingen van de Rekenkamer? Het college is boos over de conclusies die er in het rapport staan. “Pertinente onjuistheden staan er in”, aldus Sleeking. Maar wat vooral steekt, zo valt in de wandelgangen van het Stadskantoor te beluisteren, is de weigerhouding van de Rekenkamer om de toelichtingen van het college te verwerken in de eindversie. Desgevraagd gaf Jeroen Kersenboom, voorzitter van de Dordtse Rekenkamer, aan het ongepast te vinden om publiekelijk te reageren op de boze kritiek van het college. “Wij vinden het gepast om eerst een toelichting op het rapport aan de raad te geven. En het is aan de raad om, indien gewenst, de wethouder en de Rekenkamercommissie vragen te stellen, aldus Kersenboom. Beide partijen bleven bij hun reactie en conclusies die wat hun betrof helder en aantoonbaar zijn. Een politiek appeltje en eitje dus. Maar nee, zo verliep het niet. De dinsdagavond werd er niets besproken. Zo duidelijk als Sleeking het stelde, was het voor de raadsleden blijkbaar niet. De commissieleden, met voorop CDA, CU/SGP en VVD, wilden van het college een inhoudelijke schriftelijke reactie op het rapport. Deze reactie moet op de vergadering van 6 december met de toelichting op het rapport van de Rekenkamer besproken worden. Wordt dus vervolgd.

Luister voor meer actuele verhalen zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur naar Studio De Witt, te beluisteren bij Drechtstad FM op 95.7 (ether), 105.9 (kabel), Kanaal951 (KPN), kanaal 915 (Ziggo) of de website van RTV Dordrecht of Drechtstad FM via de link Live Radio.

Geef een antwoord