DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week bekijkt hij de coalitie-opties die in Dordrecht op tafel liggen naar aanleiding van de verkiezingsuitslag.

De zetelverdeling in de Dordtse gemeenteraad werd vorige definitief vastgesteld. Zichtbare opluchting was er van het gezicht van CDA-lijstrekker Peter Heijkoop af te lezen toen de hertelling de stemmen bekend werd gemaakt. In tegenstelling tot de landelijke CDA-uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen wist het CDA Dordrecht haar vier raadszetels te behouden. Of Heijkoop zijn karwei kan af maken hangt van de coalitiebesprekingen af. Afgelopen zaterdag zijn de verkennende gesprekken gestart onder leiding van informateur Pauline Bouvy-Koene (VVD), oud- burgemeester van Voorschoten. De VVD en GL zijn ‘leading’ in dit proces. Het oude coalitieblok BVD-VVD-CDA en CU/SGP, dat drie periodes in dezelfde samenstelling het beleid bepaalde, lijkt geen vierde periode in te gaan. BVD, dat drie periodes de grootste partij in de coalitie was, moet vrezen dat zij verwezen zal worden naar de oppositiebankjes. De laatste vier jaar kende de partij een leegloop van de fractie, kreeg daarmee het etiket ‘instabiel’ opgeplakt en heeft zichzelf daardoor uitgeschakeld als coalitiepartner.

Spanningsveld

Met ieder zes zetels moeten de VVD en GroenLinks de as gaan vormen van het nieuwe coalitieblok. Er vanuit gaande dat beide partijen op punten waar zij verschillen, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw en milieu, elkaar weten te vinden. Beide partijen zullen bereid moeten zijn om elkaar hierin tegemoet te komen. Vooral groei van economie versus milieu is een spanningsveld. Vooropgesteld dat beide hierin een weg zullen vinden, zijn de eerste twaalf zetels een feit. Het lijkt voor de hand te liggen dat het CDA en de CU/SGP zullen aansluiten bij het nieuwe coalitieblok. Beide partijen toonden zich stabiele coalitiepartners in de afgelopen vier jaar. Vraag is dan of zij dezelfde portefeuilles krijgen. Want GroenLinks zal geen genoegen nemen met een lichte portefeuille.

Vijfde partij

De herschikking van de aandachtsgebieden voor de portefeuilleverdeling zal nog een punt kunnen worden in de onderhandelingen. De vier partijen zijn samen goed voor twintig van de negenendertig zetels. Een marginale meerderheid die geen ruimte laat voor afwijkend stemmen of een onverhoopte afwezigheid van een coalitie-fractielid. Een vijfde partij voor een ruime meerderheid lijkt voor de hand te liggen. De VSP behaalde net als het CDA vier zetels en heeft aangegeven bestuurlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan. Daarmee zou een coalitie met een ruime meerderheid de nieuwe periode in kunnen.

Actuele zaken

De belangrijkste vraag is op welke onderdelen de partijen elkaar zullen vinden. Want er zijn best wat onderlinge verschillen, waar bruggen geslagen moeten worden. En last but not least de portefeuilleverdeling en de daarbij behorende poppetjes. Maar dit zal zich de komende weken of misschien wel maanden uitkristalliseren. Niet te lang, want de actueel spelende zaken, woningnood, armoedebeleid, milieu en energietransitie en de mogelijke gevolgen van de oorlog in Oekraïne vereisen een sterk stadsbestuur. Zorgvuldig verkennen en praten is goed, als het maar een goed, doortastend en stabiel nieuw college oplevert.

Deze week in Studio De Witt

Iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur is Studio De Witt te horen op Drechtstad FM en Papendrecht FM. Ben Corino behandelt in het eerste uur de actualiteiten. Dat uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst, deze week Josse Kok. In het tweede uur staat een hoofdgast centraal. Morgen is dat columnist Ferry Visser. Beide namen worden later deze week bekend gemaakt via de sociale mediakanalen van Studio De Witt. Aan de Politieke Stamtafel in uur drie meer politieke achtergronden.