DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over de magere financiële jaren dier eraan komen. (Foto: Ronald van den Heerik)

Bezuinigingen liggen niet meer op de loer, maar komen eraan. Het begrip ravijnjaar klinkt al in de politieke wandelgangen. De financiële buffers gaan slinken in de plannen van gemeenten. Ongeacht welk kabinet er straks aan het roer zal staan. De voorwaarschuwingen door de colleges klinken al pakweg  drie jaar, maar worden nu concreter. De Zwijndrechtse wethouder Tycho Jansen kondigde aan dat zijn gemeente in 2026 het ‘ravijnjaar’ in zal gaan met een jaarlijkse bezuiniging van 17 miljoen euro. Ook Dordrecht ontkomt er vanaf 2026 niet aan. Eerder verklaarde de Dordtse wethouder van Financiën Peter Heijkoop (foto) al dat er vanaf dat jaar een fors gat tussen inkomsten en uitgaven zal groeien. De verwachting is dat de stad met een jaarlijks tekort van dik 23 miljoen euro te maken krijgt. In Papendrecht zal er vanaf 2026 jaarlijks een tekort van 2,3 miljoen euro in de boeken te zien zijn.

Relatief gezien, in verhouding tot het inwonersaantal, zal men in Zwijndrecht de broekriem het hardst moeten aantrekken. De financiële reserves verschillen sterk per gemeente. Het financiële vlees op de botten is in Zwijndrecht schaarser dan in Dordrecht. Hoewel er bij het Dordtse college een hoog ambitieniveau aanwezig is om de wensen uit het coalitieakkoord te realiseren: het bouwen van woningen, het inwonersaantal uitbreiden, het aanpakken van voorzieningen. Dit alles voor 2026, het nieuwe verkiezingsjaar. Toch zal men nu al maatregelen moeten treffen om over het ‘bestuurlijk graf’ heen beleid te maken en op een verantwoorde wijze het stokje over te kunnen dragen.

Waar straks in deze gemeenten de klappen gaan vallen is nu nog niet bekend, maar dat zal zeker na het zomerreces gaan spelen in de gemeenteraden. Ongetwijfeld gaan de subsidies voor instellingen en evenementen onder de loep genomen worden. Maar duidelijkheid over waar de echt harde keuzes gemaakt gaan worden zal medio volgend jaar geboden worden. Het roer zal niet direct omgaan, maar voor de colleges zal het straks alle hens aan dek worden, trouwens ook voor onze de vertegenwoordigers in gemeenteraden. Het is voor je het weet ‘ravijnjaar’ 2026. En weer tijd voor verkiezingen.

Studio De Witt

Meer actualiteiten en lokale/regionale politiek hoor je iedere zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur in Studio De Witt, het wakkere radioprogramma van Ben Corino op Drechtstad FM/Papendrecht FM.