Actueel

reageer als eerstvr 7 jun 2019

Politiek Gezien: sigaren uit eigen doos en ‘out of the box’-denken

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over de perikelen rond het opschroeven van vergoeding voor gemeenteraadsleden in kleinere gemeentes en over de verfrissende bestuurlijke aanpak in Zwijndrecht.

Het is weer eens een week van politiek reces. Dit keer vanwege de Pinkstervakantie. Wat in de praktijk niet inhoudt dat de politiek stilstaat. Bestuurders besturen, sommige raadsleden knijpen er even voor een korte vakantie tussenuit. Of bereiden zich voor op de komende commissievergaderingen of de Drechtraad die volgende week weer plaatsvindt. En oh ja, en het jaarlijkse VNG-congres speelt zich deze week af. Een negental Dordtse (burger)raadsleden was voor het congres in Barneveld. Hier kwam onder meer de brief van de burgemeesters van Dordrecht en Oudewater aan de orde, waarin zij stelling nemen tegen de sigaar uit eigen doos-constructie van D66-minister Kasja Ollongren. Die was het er namelijk hardgrondig mee eens dat gemeenteraadsleden van kleinere gemeentes een hogere vergoeding moesten krijgen voor hun werk. “Zij vormen een sleutelrol binnen het democratisch bestuurlijk proces”, aldus de minister. En zij voegde de daad bij het woord door een salarisverhoging te verordenen.

Financiële brokken

Een genereus gebaar van deze minister richting de volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden. Nu spelen de bestuurders in Den Haag wel vaker mooi weer voor de bühne. Taken en verantwoordelijkheden overhevelen naar de lokale overheden met een zak geld. Alleen blijkt die zak vaak niet toereikend te zijn. Wmo, Jeugdzorg en pgb zijn zo van die voorbeelden. Dat de gemeenten hier zijn ingetrapt hebben ze weer te danken aan de VNG. Hun eigen belangenorganisatie die, niet voor het eerst, de belangen van Den Haag diende en de gemeenten met de financiële brokken opzadelde. Maar goed, deze week viel de brief van de burgervaders van Oudewater en Dordrecht goed op het VNG-congres. Want de genereuze salarisverhoging door minister Kasja Ollongren ging niet zij, maar de gemeenten zelf betalen. Maar dit keer lieten de gemeenten zich geen financieel oor aannaaien en schaarden zij zich achter het protest van de burgervaders uit de twee steden.

Bankier wordt burgemeester

De ‘sigaar uit eigen doos’ ligt nu dus weer op het bordje van deze minister. Moeten de gemeenten vaker doen, lijkt mij. Bespaart ze veel misère die zij achteraf proberen glad te strijken. Maar daar heb je ook sterke lokale bestuurders met lef voor nodig. Te vaak zijn bestuurders gekneed en gevormd in hun politieke carrière die zij graag een vervolg willen geven met een volgende stap. Hoe fris kan het zijn als een bestuurder ook een carrière buiten de bestuurlijke politiek opgedaan heeft en niet een politieke carrière heeft nagejaagd? In Zwijndrecht heeft men voor zo’n burgemeester gekozen. Daar werd de oud-bankier Hein van der Loo deze week geïnstalleerd als de nieuwe burgervader. Een enthousiaste man die staat te trappelen om invulling aan zijn functie te gaan geven, niet gehinderd door de mores van de politieke ervaringen.

Hein van der Loo werd deze week geïnstalleerd. (Foto: Gemeente Zwijndrecht)

Out of the box

Met deze keuze loopt de Zwijndrechtse gemeenteraad weer eens als voorbeeld voorop. Dat doen zij ook al met hun raadsakkoord-model. Hierbij stellen zij niet het partijbelang, maar het gemeentebelang voorop. Wethouders moeten solliciteren en worden beoordeeld op hun geschiktheid voor de functie. De politieke agenda van een partij speelt hierin geen rol. De wethouder is slechts de uitvoerder van het raadsakkoord, dat raadsbreed gedragen wordt. De ervaring leert dat het werkt. Een ‘out of the box’-denkende gemeente. Kunnen we in Hollands oudste stad ook iets van opsteken. Nooit te oud om te leren toch?

Deze week in Studio De Witt

Zaterdag ontvangt Ben Corino de Dordtse blogger Olga Harmsen in Studio De Witt. Deze week kreeg zij een speciale vermelding toegekend. Tijdens de European Heritage Awards van de Europese Commissie en Europa Nostra kende de jury in totaal elf speciale vermeldingen toe voor ‘buitengewone bijdragen aan het behoud en de verbetering van het Europese culturele erfgoed’. Harmsen kreeg er één voor haar blog over de Art Nouveau. De jury beoordeelde die als een ambitieus initiatief, waarmee zij deze kunststroming in Nederland en internationaal in kaart brengt, draagt zij volgens de jury bij aan de vergroting van het bewustzijn over deze kunststroming. Naast haar blogactiviteit heeft Harmsen haar bedrijf Maison l’Art Nouveau, waarmee zij adviseert op het gebied van Art Nouveau. In het gesprek met Corino komen ook diverse Dordtse Art Nouveau- en Jugendstilpanden ter sprake.

In het tweede uur is er de aandacht voor de actualiteit uit Dordrecht en de Drechtsteden. Dichter van Dienst is Josse Kok.

Het derde uur staat in het teken van de politiek actualiteit aan de Politieke Stamtafel.

Studio De Witt, iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur bij Drechtstad FM 95.7 (ether), 105.9 (kabel), Kanaal 951 (KPN), kanaal 915 (Ziggo) of de website van RTV Dordrecht of Drechtstad FM via de link Live Radio.

 

 

 

Geef een reactie