Actueel

reageer als eerstvr 14 feb 2020

Politiek Gezien: tijd voor écht overleg over dagopvang

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week schoof hij aan toen de Dordtse politiek, onder toeziend oog van bewoners van Kromhout en Kasperspad, sprak over de opvangvoorzieningen voor kwetsbare mensen. 

Wat als partijen elkaar niet verstaan of willen verstaan? Nee, ik heb het hier niet over de Dordtse politieke partijen onderling, maar over de bestuurders van onze gemeente en buurtbewoners. Om precies te zijn een deel van de buurtbewoners van het Kromhout en Kasperspad.

Slecht geïnformeerd

Het Leger des Heils staat in de ogen van de bewoners gelijk aan overlast. Hun straatbeeld bestaat uit overlast door drugsgebruikers, drugsdealers, daklozen, agressie, mensen met psychische problemen en de samenscholing van deze groepen. Toen de dagopvang van het Leger des Heils naar de nachtvoorziening aan het Kromhout zou gaan verhuizen waren voor de bewoners van het Kasperspad en het Kromhout de rapen gaar. Men was hierover laat en slecht geïnformeerd door het Leger des Heils en de gemeente. Protestacties volgden. Bijeenkomsten werden georganiseerd. Commissievergaderingen werden eraan besteed. Gemeenteraadsleden bezochten het Kromhout en Kasperspad. Straatvuil uit de buurt werd verzameld en gedropt voor het Stadskantoor.

Spreiding

Verantwoordelijk wethouder Peter Heijkoop werd nog net niet door de actievoerders op de mestkar gehesen. Door de gemeente werden voorzieningen getroffen om de veiligheid in de buurt te bewaken. Toezeggingen om tot een beter overleg te komen werden gedaan. Dat er iets moest gebeuren was ondertussen iedereen wel duidelijk. De verhuizing van de dagopvang ging door. De politiek, buurtbewoners, het college en het Leger des Heils waren het met elkaar wel eens dat spreiding van de opvangvoorzieningen van de Leger des Heils-populatie over de stad en regio gewenst is. Maar de groep kwetsbare mensen waarvoor voorzieningen nodig zijn, is breder. Hebben de gemeente en alle betrokken organisaties en hulpdiensten sindsdien stilgezeten? Nee, want afgelopen dinsdagavond lag in de commissie het visiedocument ‘Van opvang naar wonen’ voor. Insprekers konden hier op reageren. Dit plan voorziet onder meer in spreiding van de opvangvoorzieningen voor overlastgevers, maar ook voor kwetsbare mensen uit de Dordtse samenleving. Op termijn dan. Want, zoals altijd geldt dat het maken van plannen en de realisatie ervan tijd kost.

Niet representatief

Tijd, veelvuldig overleg en begrip. Wederzijds begrip wel te verstaan. De blik van een deel van de buurtbewoners is gericht op het probleem van hun straat en de blik van de gemeente op de diversiteit van het probleem. Het laatste is niet gemakkelijk. En het eerste heel vervelend. Want een deel van de overlastpopulatie hoort thuis in de psychiatrie. En door het opdoeken van de psychiatrische ziekenhuizen van weleer zwerven deze mensen nu over straat. En niet alleen in Dordrecht. Gemeenten mogen nu eenmaal geen psychiatrische instellingen bouwen. Dit is nu voorbehouden aan de beleidsmakers in Den Haag. In de ogen van de gemeentebestuurders zijn de actievoerders een recalcitrante en lastige groep die niet representatief is voor alle bewoners. Een groep die geen middel schuwt om richting de gemeente zijn ongenoegen te uiten.

Echt overleg

In de ogen van de actievoerders is de gemeente een onbetrouwbare gesprekspartner, waar men geen vertrouwen in heeft. Zij willen direct een oplossing van het overlastprobleem. Hoe nu verder? Ik ben van mening dat voor beide partijen geldt dat echt praten, echt luisteren en echt overleg met elkaar te verkiezen is boven de ander publiekelijk te diskwalificeren. Laat de mestkar maar achterwege.

Deze week in Studio De Witt

Zaterdag 15 februari ontvangt Ben Corino als hoofdgast Regard Reuser bij Studio De Witt. Toen de geboren en getogen Dordtenaar in 2013 door de havens wandelde, droomde hij over een eigen restaurant in Dordrecht. Hij zag het pand van het voormalige Bacchus aan het Blauwpoortsplein, waarvan zijn vrouw de eigenaar kende en zo is het balletje gaan rollen. De keuze voor de naam was snel gemaakt; hij vernoemde het naar zijn zoon Finn. Na maanden klussen met vrienden gingen de deuren op 5 mei 2014 open. Een droom die werkelijkheid werd. Met zijn jarenlange ervaring als chef-kok in Rotterdam zette Regard de keuken op en inmiddels heeft hij een vast keukenteam, waar hij volledig op kan vertrouwen. Zelf zegt hij: “Wat Finn’s zo speciaal maakt voor mij is het familiegevoel dat er heerst. Niet alleen binnen het team, maar ook in de band met de vaste gasten. Het voelt voor mij niet als werk, maar meer als thuiskomen.”

In het tweede uur aandacht voor de actualiteiten van deze week in Dordrecht en de Drechtsteden. Dichter van Dienst is Jan van der Geer.

Aan de Politieke Stamtafel in het derde uur actuele onderwerpen uit de Dordtse politiek.

Studio De Witt is iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur te beluisteren op Drechtstad FM.

 

 

Geef een reactie