DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Hij ziet door de huidige woningnood jaren vijftig-taferelen terugkeren.

Bouwen, bouwen, bouwen! Het werd veel gehoord tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Men was er wel van doordrongen dat het gebrek aan woningen een nijpend probleem is. Overigens niet alleen lokaal. Hugo de Jonge verkaste van het Ministerie van Mondkapjes naar het Ministerie van Bouwhelmen om daar het gebrek aan beschikbare woningen aan te pakken.

Op zolder

Bouwend Nederland zou wel willen bouwen, maar er staan nogal wat horden die genomen moeten worden. Denk aan de stikstofmaatregelen die roet in het eten gooien, de fors gestegen bouwprijzen en het gebrek aan bouwmaterialen en bouwvakkers om voortvarend van start te kunnen gaan. In Dordrecht worden delen van woonwijken, zeg maar door de tijd en hedendaagse eisen achterhaalde woningen, afgebroken. Veelal gebouwd in de jaren vijftig, toen er ook woningnood heerste. Toen pas getrouwde stellen hun eerste huwelijksjaren boven op zolder bij de schoonouders doorbrachten. Maar goed, de toen gebouwde woningen zijn aan vervanging toe. Op zich een goede zaak, want de status van monument zullen ze nooit bereiken. Hooguit verwerven ze een plekje in nostalgische fotoboeken. Kortom, deze woningen worden afgebroken en vervangen door nieuwbouwprojecten.

Doorstroom

Ik heb het hier natuurlijk over sociale huurwoningen voor mensen met een gelimiteerd besteedbaar inkomen. Ondertussen zijn woningcorporaties aan de slag gegaan met de nieuwbouwprojecten, wat een goede zaak is. So far so good! Maar getalsmatig gaat er ergens iets mis. Er verdwijnen namelijk meer sociale huurwoningen dan er terugkomen. Het klopt dat nieuwe woningen wat groter zijn om te voldoen aan de woonmaatstaven van de huidige tijd. Maar kijken we naar de som van de getallen, dan zien we dat er minder sociale huurwoningen gebouwd worden dan er verdwijnen. Bijkomende ontwikkelingen laten zien dat er meer woningen in het duurdere segment worden gebouwd. Wat op zich ook weer geen gekke gedachte is. Want eenzijdig bouwen in een bepaald prijssegment stagneert de doorstroom naar een andere woning. Diversiteit in aanbod van woningen is goed, maar dan wel met oog voor de huidige noden.

Onbetaalbaar

Het Platform tegen Armoede Drechtsteden trok deze week ook aan de bel in haar brief aan de beoogde coalitiepartijen VVD, GL, CU/SGP en CDA. Het wonen in Dordrecht dreigt voor een deel van Dordtse bevolking onbetaalbaar te worden. Recent viel er bij de portefeuillehouder Wonen van de Drechtsteden, Trudy Baggerman, een brief van de Provincie Zuid-Holland op de deurmat. De strekking van de brief komt er op neer dat de Drechtsteden van de provincie haar woningbouwambities moet bijstellen. Geen 25.000 woningen tot 2030, maar 7.000 woningen. Waarvan 30 procent sociale woningbouw moet zijn.

Goed gesprek

Nu is dat laatste natuurlijk goed, maar 18.000 minder woningen bouwen terwijl de regio Drechtsteden dringend om woningen zit te springen? Voor de eigen inwoners, maar ook om de noodzakelijke mensen aan te kunnen trekken en te huisvesten die nodig zijn voor de verdere sociaaleconomische ontwikkeling van de Drechtstedenregio. Tijd voor een goed gesprek tussen de verantwoordelijk gedeputeerde Anne Koning en de Drechtsteden, lijkt mij. Voor je het weet bivakkeren pas getrouwde stelletjes straks, hoe nostalgisch ook, weer op het zolderkamertje van hun schoonouders.

Deze week in Studio De Witt

Iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur is Studio De Witt te horen op Drechtstad FM en Papendrecht FM. Ben Corino behandelt in het eerste uur de actualiteiten. Dat uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst, deze zaterdag Kees Klok. In het tweede uur staat een hoofdgast centraal. Deze week is dat de maandag ‘geridderde’ Paul den Boer (foto onder), al meer dan vijftig jaar een zeer actieve vrijwilliger in de zwem- en waterpolowereld. Aan de Politieke Stamtafel in uur drie meer politieke achtergronden.