DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag van de lokale en regionale politiek. Deze week over de grote opgaves waarvoor het recent aangetreden college in Dordrecht staat.

Het eerste stof is neergedaald na de presentatie van het programma-akkoord van de coalitie vorige week dinsdag in de Dordtse gemeenteraad. Een akkoord op hoofdlijnen, dat de zegen van een ruime raadsmeerderheid kreeg. Met de restrictie dat er wel een duidelijke routekaart werd gemist met hoe de gestelde doelen worden bereikt.

Stabiele fractie

Ook de kosten-batenonderbouwing wordt erin gemist. Beter Voor Dordt simpte nog even na dat zij geen onderdeel van het nieuwe college uitmaakt. Weliswaar niet meer de grootste partij in de gemeenteraad, maar wel de grootste oppositiepartij met vijf zetels, die zich de komende vier jaar moet gaan bewijzen als stabiele fractie om bij de volgende verkiezingen weer mee te kunnen dingen naar bestuurszetels. Het bouwen aan een stevige fractie en het voorkomen van afsplitsingen zal een belangrijk aandachtspunt zijn voor fractievoorzitter David Schalken. Immers, in deze tijd van opgezwollen politieke ego’s ligt een afsplitsing altijd op de loer.

Hellend vlak

Waardering voor zijn functioneren als wethouder bestond er voor Peter Heijkoop (CDA) binnen de raad. Wel is er verbazing over de portefeuilleverdeling. Niet winnaars VVD en GroenLinks trokken de zwaarste portefeuilles naar zich toe, maar de kleinste partij binnen de coalitie, het CDA van Heijkoop. Met Volkshuisvesting (inclusief beschermd wonen), Financiën, Werk & Inkomen, Armoede & Schulden, Inburgering, Kinderopvang en Primair Onderwijs, DordtPas en Vrijwilligersbeleid kan hij zijn mouwen opstropen om de grote, maatschappelijke knelpunten die er momenteel spelen binnen deze gebieden aan te pakken. Dit is geen sinecure, wetende dat wonen en huisvesting zich in Nederland, en dus ook in onze eigen regio en stad, op het hellend vlak bevinden. Want voor het maken van plannen voor het bouwen van nieuwe woningen ben je als bestuurder en college tegenwoordig grotendeels afhankelijk van externe factoren, zoals milieu, beschikbare bouwgronden en welwillende woningcorporaties. Die laatsten willen graag betrokken worden aan de voorkant van de bouwprojecten in Dordrecht en wellicht ook in de regio. Want het percentage sociale huurwoningen moet 30 procent van de woningbouwplannen uit gaan maken. Een percentage dat in Dordrecht al jaren niet meer wordt gehaald.

Kort door de bocht

Onlangs verweet oud-wethouder Marco Stam de woningcorporaties dat er jarenlang gesloopt is zonder dat de corporaties veel nieuwe woningen bouwden. Wat hem betreft moet de ‘mindset’ bij die corporaties veranderen. Met deze bewering ging Stam wel erg kort door de bocht. Het beleid van het college, waarvan Stam, maar ook Heijkoop, Burggraaf (VVD) en Van der Linden (CU/SGP) deel van uitmaakten, was geen voorstander van de bouw van goedkope huizen. Waardoor er voor de lagere inkomensgroepen te weinig betaalbare huizen beschikbaar waren en zijn.

Titanenklus

Strikt genomen mag je de conclusie trekken dat mede door het gevoerde bouwbeleid van het vorige college ten aanzien van sociale huurwoningen de voorraad niet op peil is gehouden. En dat er sprake is van een achterstand die ondanks de 30 procent-regel niet op kort termijn kan worden ingelopen. Met 15.000 woningzoekenden in Dordrecht en de verwachting van dit college de komende vier jaar zo’n 4.000 woningen te kunnen bouwen, waarvan 30 procent sociale huur, staan dit college en Heijkoop in het bijzonder voor een titanenklus die door de oppositie, inclusief BVD, onder een vergrootglas gehouden zal worden.

Studio De Witt

Meer actualiteit en politiek iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur in Studio De Witt op Drechtstad FM en Papendrecht FM.