DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over het afscheid van ‘Mister Beter Voor Dordt’ Piet Sleeking en de nieuwe politieke realiteit die er in de Dordtse gemeenteraad is ontstaan. 

De meerderheid van de partijen in de Dordtse gemeenteraad is van mening dat het zittende college na het vertrek van wethouder Piet Sleeking het wel even met één wethouder minder af kan. Praktisch gezien is dit te doen, maar dan moeten er zich geen onverwachtse inhoudelijke ontwikkelingen voordoen.

Versnippering

Ooit stonden er in Dordrecht zes wethouders aan het bestuurswiel. Van zes naar nu vier in een stad met een kleine 120.000 inwoners. Met nog een goed halfjaar te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen en natuurlijk ook nog de formatieperiode. Al met al betreft het meer dan een half jaar. Het is natuurlijk koffiedik kijken, maar er is een reële kans dat na de verkiezingen, zonder D66, maar mogelijk mét DENK, de Partij voor de Dieren en Fractie Nijhof onder een nieuwe naam erbij, en wie weet nog meer partijen, de versnippering toeslaat.

FN

De zittende wethouders krijgen de bestuurlijke onderdelen uit de portefeuille van Sleeking op hun bordje. Inhoudelijk zullen zij er niet veel beleidssturing aan kunnen geven. Daarvoor is de periode te kort. Er wordt op de winkel van Sleeking gepast tot na de verkiezingen. Fractie Nijhof (ex-BVD), met zes zetels de grootste fractie in de gemeenteraad, toont zich bereidwillig om de vacante plek van Sleeking van een personele bezetting te voorzien. FN-fractielid Aydin Gündogdu is beschikbaar, maar de coalitiepartijen, inclusief de eenmansfractie van BVD, lopen niet over van enthousiasme voor dit aanbod. Zoals het er nu uit ziet geldt dit ook voor de meerderheid van de oppositie. Het argument dat de aanloop en inwerkperiode te veel tijd kost, wordt algemeen gehoord.

Duiventil

Nederland maakt een tijd door waarin bij de demissionaire Haagse duiventil de ene na de andere bewindspersoon uitvliegt en steeds een verse opvolger invliegt die handen en voeten moeten geven aan bestaand beleid. Zo niet in Dordrecht. Daar kiest men voor de praktische en sobere oplossing van voortzetting van een missionair college. Ondertussen gaan de andere zaken gewoon door.

Storm

Of niet door. Zoals de spraakmakende muurdoorbraak van de museumtuinmuur. Het kunstproject van de Schots/Deense kunstenaar Edward Clydesdale Thomson. De replica van een hektjalk vaart niet door het hek. De adviezen van de Welstandscommissie en de Rijksmonumentencommissie staakten: het was één tegen één. En daarmee werd de bal keurig op het bordje van de collegeleden neergelegd. Die keken als ervaren zeilschippers hoe de politieke wind er bij stond. Zij vermeden de storm door de luwte op te zoeken en verboden de muurbraak. De Dordtse politieke partijen waren door de reuring onder een deel van de Dordtse bevolking ook om. Twee jaar lang was er aan het project gewerkt. De gemeenteraad had het kunstproject bij aanvang ervan geaccordeerd, maar had zich blijkbaar niet inhoudelijk in het concept verdiept.

Wakker geschud

Totdat de storm van protest opstak. Men viel over de tijdelijke doorbraak van de monumentale tuinmuur. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht hebben alle politieke partijen over dit onderdeel van het project als gevolg van de ontstane reuring er nu een uitgesproken nee-mening over. Dan blijft de prangende vraag hoe het project twee jaar lang aan de aandacht van de politiek ontsnapt is. Was er geen goede terugkoppeling geweest door de wethouder van Cultuur? Is de aandacht die er in kranten, op tv en radio voor het project was hen ontgaan? Of werden zij net als het college rijkelijk laat, ingegeven door de waan van de dag, wakker geschud door alle ophef? Ik ga voor het laatste.

Noot van de redactie: dinsdag besloot een raadsmeerderheid de resterende maanden van de raadsperiode met vier wethouders te doen.

Deze week in Studio De Witt

De hoofdgasten die Ben Corino zaterdag in zijn radioprogramma Studio De Witt ontvangt, zijn Peter Baldé en Bart van Aanholt, die een mini-musical gaan opvoeren over legendarische Dordtenaar Willie Batenburg. Merel Meijers is de Dichter van Dienst die het tweede uur afsluit. In dat tweede uur ook aandacht voor de actualiteiten uit Dordrecht en de Drechtsteden, waaronder het afscheid van wethouder Sleeking en het 40-jarig bestaan van GroenLinks. Aan de Politieke Stamtafel in uur drie meer politieke achtergronden. En een nieuwe Brief aan Johan. Diana Gerritsma richt zich hierin wekelijks tot Johan de Witt over een actueel thema.