Actueel

reageer als eerstvr 16 nov 2018

Politiek Gezien: vergaderen met stopwatch

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week werden in de Dordtse gemeenteraad verschillende moties en amendementen besproken. De gemeenteraad had iets bedacht om het tempo in de vergadering te houden.

Met de stopwatch in de hand zat burgemeester Wouter Kolff dinsdag de Dordtse gemeenteraadsvergadering voor. Na de Algemene Beschouwingen 2019, veertien dagen ervoor, ging men in deze vergadering in op de ingediende moties en amendementen.

Kappers en massagesalons

Deze politieke dis kende een voorafje. VVD-raadslid John van der Net (foto) plaatste zich bij aanvang achter de sprekerskatheder. Hij had geconstateerd dat er in Dordrecht een sterk groeiende behoefte aan kappers en Thaise massagesalons was ontstaan. Maar niet heus, vervolgde hij zijn oratie. Met zijn achtergrond als douaneambtenaar bestond er bij hem het ernstige vermoeden dat de witwassende onderwereld het oog op Dordrecht had laten vallen, nadat zij door Rotterdam en Schiedam over de gemeentegrenzen waren gejaagd. Deze gemeenten hebben maatregelen genomen die ondernemers met vergunningen aan banden leggen. En hierdoor was het voor de malafide ‘ondernemers’ niet meer aantrekkelijk om door te gaan met hun witwaspraktijken. Samen met de CU/SGP en het CDA diende de VVD een raadsvoorstel in om ook in Dordrecht een vergunningsmaatregel in te stellen, zodat de malafide kapperszaken en Thaise massagesalons gestoord worden in hun financiële ‘happy-end-praktijken’. De gemeenteraad komt er later op terug.

Doodsaai

De stopwatch van de burgemeester was voor deze opening nog niet ingedrukt. Die ging wel gelden voor de volgende sprekers, ongeacht of het wethouders of de woordvoerders van de fracties waren. CDA-er Wim van der Kruijff sputterde wat tegen over de race tegen de tijd, wethouder Peter Heijkoop vond het niet erg om onderbroken te worden en de voorzitter spoorde de sprekers aan om het tempo erin te houden. Erg? Nee en ja. Natuurlijk is het goed om efficiënt te vergaderen binnen de gestelde tijd. Geweldig als sprekers in beperkte volzinnen de kern weten te raken waar hun betoog om draait. Alleen komt dan de vraag om de hoek kijken of het de levendigheid van het debat verhoogt. Niet echt, is mijn persoonlijke waarnemingservaring. Het is als een voetbalwedstrijd die maar geen wedstijd wil worden en daarmee doodsaai. Maar technisch klopt het allemaal wel.

Camera’s op straat

Hier en daar leefde het even op. VVD-er Marc Merx die even ‘ouderwets’ uithaalde naar PvdA-er Cor van Verk met de snerende opmerking “dat de VVD oplossingen zoekt voor de problemen, maar de PvdA voor elke oplossing een probleem vindt”. Van Verk kwam later in botsing met de burgemeester in diens rol als portefeuillehouder openbare veiligheid. Kolff wilde desgevraagd niet ingaan op de vraag in de PvdA-motie om inzage te geven in de resultaten van het gebruik en de inzet van beveiligingscamera’s door de gemeente. Van Verk stelde dat burgemeester Kolff geen openheid van zaken wenste te geven. De motie haalde het niet. Tijdens de schorsing was er nog wel even een knuffelsessie tussen beide heren en gingen zij vrolijk verder met de vergadering.

Niet gek

En dan was er daar het eerste motie-succes van eenmansfractie Gewoon Dordt, met een glunderende Irene Koene, wiens motie ‘Wie dit niet kan lezen, is niet gek’ unaniem door de raad werd aangenomen. Het gaat om aanpak van de gemeente van de laaggeletterdheid van een deel van de inwoners. Zij zijn te beperkt om volwaardig maatschappelijk mee te kunnen in de huidige communicatiemaatschappij.  En zo eindigde de vergadering in pais en vree met partijen die waardering uitspraken voor de bol van ambitie staande begrotingsplannen. De eerste afwegingen van deze ambities vinden volgend jaar al plaats. Dan zal de evaluatie wat meer dynamiek kennen, schat ik zo in.

Deze week in Studio De Witt

Zaterdag ontvangt Ben Corino de Dordtse stadsomroeper Darja de Caluwé als hoofdgast in Studio De Witt. Bij culturele evenementen zien de Dordtenaren al sinds veertien jaar haar kleurrijke verschijning ten tonele verschijnen als zij luidkeels haar aankondigingen doet met bel in de hand. Darja studeerde Algemene letteren, film- en theaterwetenschappen. Naast haar stadsomroepactiviteiten is ze redacteur, programmamaker, improvisatieacteur, publieksbegeleider en gastspreker. Zij is de dochter van Damiët van Dalsum, bekend van het poppentheater in Dordrecht. Artisticiteit en creativiteit zijn haar dus in de genen meegegeven. Corino praat met Darja over haar bezigheden en over de muziek die ze uitkoos voor de uitzending. In het tweede uur is er aandacht voor de Dordtse en Drechtstedelijke actualiteiten van deze week. Darja is ook de Dichter van dienst.

Studio De Witt is van 10.00 tot 12.00 uur te beluisteren bij Drechtstad FM 95.7 (ether), 105.9 (kabel), Kanaal 951 (KPN), kanaal 915 (Ziggo) of de website van RTV Dordrecht of Drechtstad FM via de link Live Radio.

Geef een reactie