DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over de Chemours-mars en de afwezigheid van het merendeel van de volksvertegenwoordigers daarin. (Foto: Dorine van der Wijk)

Inwoners van Dordrecht kwamen jongstleden in het geweer. Niet een echt Dordts fenomeen om een demonstratiemars te organiseren. Nu en dan wel. Afgelopen zaterdag vond er eentje plaats. Nadrukkelijk was het van tevoren aangegeven dat de Stop PFAS, Stop Chemours-mars geen politiek georganiseerde demonstratie zou zijn. Natuurlijk was de mars bedoeld als een signaal richting de landelijke politiek, de Tweede Kamer en Brussel. En last not least naar de giftige PFAS-vervuilers, waaronder natuurlijk Chemours.

Het was nadrukkelijk de demonstratiemars van zich ernstig zorgen makende inwoners van Dordrecht en omliggende gemeenten. Bezorgdheid, maar ook boosheid was de toonzetting van de deelnemers aan de mars die startte op het Oranjepark en eindigde bij Chemours op de Staart. Het verliep allemaal vreedzaam, met hier en daar een ludieke uiting van protest. Een gemêleerd gezelschap van honderden mensen, jong en oud, die het nodig vonden om de straat op te gaan om hun onvrede over PFAS en Chemours duidelijk te maken. Hoewel geen politiek gekleurd protest liepen er wel enkele leden uit die Tweede Kamer en Statenleden van provincie Zuid-Holland mee. En de Dordtse volksvertegenwoordigers van de gemeenteraad? Ja, die waren ook te ontwaren. Vertegenwoordigers van Op Ons Eiland, PvdA, SP, PvdD en GL waren herkenbaar aanwezig.  Opvallend was dat het merendeel van de volksvertegenwoordigers uit de raad niet zichtbaar aanwezig was. Toch merkwaardig, want de gemeenteraad is unaniem van mening dat het afgelopen moet zijn met de het gebruik en lozen van PFAS. Voor een ware volksvertegenwoordiger was de demonstratiemars een moment de gevoelens van het volk te ervaren.

Maar ach, misschien hadden zij het te druk met andere zaken. Zoals het lezen van de Perspectiefnota die gisteren in de gemeenteraad besproken werd. Of misschien vinden ze het meelopen in een demonstratiemars banaal. Het blijft gissen naar de beweegredenen om geen acte de présence te geven. Maar de lange stoet van honderden, vreedzaam demonstrerende inwoners maakte duidelijk dat zij het meer dan zat zijn. De afwezige ‘volksvertegenwoordigers’ mogen zich achter de oren krabben.

Studio De Witt

Meer actualiteiten en lokale/regionale politiek hoor je iedere zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur in Studio De Witt, het wakkere radioprogramma van Ben Corino op Drechtstad FM/Papendrecht FM.