DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag van de (politieke) actualiteit in Dordrecht en de Drechtsteden. Deze keer doet hij verslag van de spijtoptanten in de gemeenteraad over de beslissing om het Weizigtpark op de schop te nemen.

We zitten weer midden in het politiek reces. Politici landelijk en lokaal genieten van hun vakantie in eigen land of elders ergens in Europa zonder gêne met de hun stikstof producerende auto of per vliegtuig. Zij wel zullen de boeren denken. Hypocrisie en tegenstellingen zijn van alle tijden maar lopen meer in het oog in tijden van crisis of nood. Het begrip gelijk hebben maar geen gelijk krijgen is dan zichtbaar. Iets wat op dit moment zich een beetje afspeelt rondom de mooie uitgedachte plannen rondom het Dordtse Weizigt park. De plannen om het park te herinrichten hebben alles te maken met de plannen voor de Spoorzone (woningbouw) en verbeteren van de stationsentree aan deze zuidzijde.

Dordtenaren zijn gehecht aan hun parken en vinden ze over het algemeen goed zoals ze zijn ingericht. Bewoners waarderen het vertrouwde aanzicht dat al jaren onveranderlijk is. Bezoekers kennen de verschillende weitjes in het Weizigtpark waar je heerlijk kunt spelen, barbecueën of lekker in de zon liggen. Het Weizigtpark is een park voor alle Dordtenaren. Alhoewel ik mensen spreek, die zeggen dat zij ’s avonds het park mijden omdat zij er zich niet veilig voelen er doorheen te wandelen of te fietsen.

Veiliger maken Weizigtpark

Het park aantrekkelijker en veiliger maken is een belangrijk onderdeel van de Spoorzone plannen. De gemeenteraad is enthousiast over het planontwerp van het Internationale en prestigieuze architectenbureau Mecanoo, dat voorziet van een totale aanpak van het Spoorzone gebied en daarmee van het Weizigtpark. Ook andere betrokkenen vinden dat de plannen er goed uitzien; Mecanoo kregen verschillende internationale prijzen voor Spoorzone Dordrecht 2040. In het plan schetsen de architecten de ontsluiting van het Weizigtpark, waardoor je vanuit het park  in één beweging over het station heen naar de binnenstad kan lopen. Er komt een zogenaamde parktraverse over het spoor en deze heft de barrière van het spoor op met een groene wandelzone. Een spectaculaire groene verbinding die een nieuwe dimensie geeft aan het park en de stad en daarmee ook voor de omwonenden van het park. Het enthousiasme van het vorige college en de gemeenteraad is begrijpelijk. Ze stemden in met het verder uitwerken van het plan en de start van de uitvoering.

118 bomen kappen

Zoals altijd zit het venijn in de staart. Ook in het geval van het Weizigtpark. Om het park te kunnen herinrichten dienen er 118 bomen te worden gekapt om betere zichtlijnen te krijgen. Ongetwijfeld zullen er bomen bij zijn die vermoedelijk aan het einde van hun levenscyclus zijn. Maar dit geldt vast niet voor alle 118 bomen. Wel zullen er 145 bomen voor teruggeplaatst worden, die dan weer zullen uitgroeien tot een vertrouwd beeld in het nieuwe park. Maar kappen van bomen roept weerstand op. En die is er dan ook. Omwonenden maken bezwaar, actiegroepen maken bezwaar en ook PvdA en SP zijn in actie gekomen voor behoud van de bomen in het Weizigtpark.

Zitten slapen

Echter de kap is aanstaande en rest de vraag heeft de vorige gemeenteraad zitten slapen toen zij ja zeiden tegen het totale plan en verzuimden zij het om te vragen hoe de herinrichting van het park er op detailniveau eruit kwam te zien? Het antwoord is ja. En nu proberen deze raadsleden alsnog om 1 minuut voor 12 deze omissie goed te maken. Maar we zitten nu in de vakantietijd van de politici. De gemeenteraad terugroepen van het reces? Dat zie ik niet gebeuren.

Platform Duurzaam Dordrecht is een petitie gestart tegen de bomenkap. Kijk op www.petitie24.nl Stop de kap van 123 bomen in het Weizigtpark in Dordrecht. (Foto: Platform Duurzaam Dordrecht)