DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over op een opmerkelijke politieke discussie rond de komst van het AZC. (Archieffoto: Stolk Fotografie) 

De gemoederen liepen vorige week in de raadsvergadering flink op tussen de coalitiepartners toen het ging over de komst van het AZC in Dordrecht. De discussie ging niet over of het AZC welkom was op het Dordtse DistriPark, maar over het gevoel van veiligheid. De bewoners van buurtschap Tweede Tol hebben niet zozeer een bezwaar tegen het AZC, wel hebben zij moeite met het hoge aantal, maximaal 580, te verwachten asielzoekers. In eerdere commissievergaderingen hebben zij hun bezwaren uiteengezet. Het gevoel van onveiligheid en de angst voor waardevermindering van hun huizen kwamen aan de orde. En over hoe zij door de gemeente betrokken waren bij de plannen.

Veel partijen, net als burgemeester Wouter Kolff, zochten de afgelopen weken de bewoners van de Tweede Tol op om het gesprek men hen aan te gaan en zich verder te laten informeren. Het leverde nieuwe inzichten op over hoe de Tweede Tollers de komst van het AZC beleven. Niet dat dit alles er toe leidde dat het AZC er niet zou gaan komen. Het Dordtse college ziet de landelijke noodzakelijkheid om het Rijk de helpende hand te bieden bij de spreiding van de opvang van asielzoekers. Zo ook een aantal partijen dat het vertrouwen van de Tweede Tollers wilde winnen en moties indiende. Een motie over planschade, een motie om een extra weg aan te leggen om te voorkomen dat de asielzoekers over de dijk gaan wandelen én een motie voor financiële compensatie voor hang- en sluitwerk aan de woningen à raison van 1.000 euro. Dit alles schoot GroenLinks-fractievoorzitter Abdullah Uysal in het verkeerde keelgat. Volgens hem waren deze moties gebaseerd op angstgevoelens en de aanname dat asielzoekers allemaal criminelen zijn. “U criminaliseert”, verweet hij de indieners. VVD-er John van de Net, coalitiepartner, verweet hij de directe link te leggen tussen asielzoekers en de toename van criminaliteit. Hij stoorde zich aan het feit dat toen de opvang voor de Oekraïners er moest komen er met geen woord gerept werd over veiligheid.

De meerderheid van de raad koos voor het hang- en sluitwerkgebaar. Blijft toch de vraag staan wie nu wie criminaliseert.

Studio De Witt

Meer actualiteiten en lokale/regionale politiek hoor je iedere zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur in Studio De Witt, het wakkere radioprogramma van Ben Corino op Drechtstad FM/Papendrecht FM.