Actueel

reageer als eerstvr 28 mei 2021

Politiek Gezien: wie redt de molen?

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. In de Dordtse gemeenteraad ging het deze week onder meer over de penibele toestand van de laatste Dordtse molen en om de vraag of de gemeente financieel moet bijspringen om het Rijksmonument ‘overeind’ te houden.

Eén van de Dordtse monumentale iconen is de laatst overgebleven molen van Dordrecht, de Kyck over den Dyck. Ooit voor het symbolische bedrag van 1 euro door de gemeente verkocht aan de stichting die de molen onder zijn hoede heeft genomen. De stichting zorgt voor het onderhoud en het in bedrijf houden van de molen. Niet dat dit zo’n winstgevende activiteit is. Er wordt meel van de molen verkocht, bezoekers kunnen er een rondleiding krijgen en er kunnen recepties plaatsvinden. Dit alles wordt door vrijwilligers georganiseerd. Betrokken mensen die een hart voor het wel en wee voor de molen hebben. Het stichtingsbestuur heeft in de loop van de tijd een financiële buffer opgebouwd van pakweg een ton. Dit lijkt veel, maar het jaarlijks verplicht onderhoud van de molen brengt ook veel kosten met zich mee. Uit de beperkte opbrengsten die men genereert uit verhuur van de ruimte, verkoop van molenartikelen en meellevering aan enkele bakkers kan men de kosten van het onderhoud niet echt dekkend maken. Vandaar de financiële reserve.

Rijksmonument

Aan het begin van de eeuw werden de wieken tijdens het groot onderhoud van de molen vervangen. Er werden nieuwe roeden geplaatst. Hiervoor werd een lastechniek gebruikt die achteraf gezien niet goed was. Er trad roestvorming op en dit leidde om veiligheidsreden tot een draaiverbod voor de molen. Eerder vertelde molenaar Peter Raggers in een radioprogramma dat het herstel een bedrag van 168.000 euro (inclusief BTW) vergde. Er was een crowdfundingsactie gestart die al zo’n 35.000 euro had opgebracht. Er liep een subsidieaanvraag bij het Rijk voor 68.000 euro. Met die bedragen en het aanspreken van een beetje van de eigen reserve moest het gaan lukken om de wieken te vervangen. En het zou welkom zijn als de gemeente ook een financiële bijdrage zou doen. Daar reageerde men met het uitgangspunt dat het weliswaar een Dordts icoon is, maar ook een Rijksmonument. Dus moest de stichting zich vooral maar tot het Rijk wenden en gaf niet thuis.

Eneco-gelden

Het was VSP-er Leo Stolk die middels artikel 40-vragen aan het college de molen tot een gesprekspunt maakte. Hij is het niet eens met de reactie van het college. Natuurlijk vindt iedereen het belangrijk dat de molen in goede en veilige staat wordt gehouden, bleek in de commissievergadering vorige week. Maar om nu gelijk de knip te trekken, dat ging een stapje te ver. VVD-er Robin Noldus vond dat men eerst maar eens de eigen molenreserves moet aanspreken. Anderen partijen wilde eerst de uitkomst van de Rijkssubsidieaanvraag afwachten. En prompt de volgende dag kwam het bericht binnen dat de subsidieaanvraag bij het Rijk was afgewezen. De bal ligt nu bij het college, stelt CDA raadslid Theo Oostenrijk. Hij roept wethouder Piet Sleeking op met een plan of voorstel te komen zodat het vandaag, 26 mei, in de gemeenteraad besproken kan worden. Alexander Janssen van de PvdA stelt dat de molen een icoon van Dordrecht is en dat de gemeente moet bijspringen. Leo Stolk is de mening toegedaan dat de gemeente de stichting niet de eigen reserves mag laten aanspreken en dat men desnoods dan maar wat van de Eneco-gelden hiervoor moet gebruiken.

Funest

En het stichtingsbestuur? Dat wacht niet af en heeft de bestelling voor de wieken geplaatst. Want, zegt molenaar Raggers, een molen waarvan de wieken niet draaien, dat is funest voor het gebouw. Maar men neemt daar wel een financieel risico mee. Ander noodzakelijk onderhoud kan dan niet plaatsvinden en de kas die is dan echt leeg.

Deze week in Studio De Witt

De hoofdgast die Ben Corino komende zaterdag ontvangt in de eerste twee uur van zijn radioprogramma Studio De Witt is Marijke Kunkeler, die als zelfstandig trouwambtenaar door het het land koppels in het huwelijk aan elkaar verbindt. De Dichter van Dienst die het tweede uur afsluit, is Juno Rissema. In dat tweede uur ook aandacht voor de actualiteiten uit Dordrecht en de Drechtsteden. Aan de Politieke Stamtafel in uur drie meer politieke achtergronden. En een nieuwe Brief aan Johan. Diana Gerritsma richt zich hierin wekelijks tot Johan de Witt over een actueel thema.

Studio De Witt is iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur te beluisteren op Drechtstad FM en Papendrecht FM.

 

Geef een antwoord