Actueel

reageer als eerstvr 30 nov 2018

Politiek Gezien: wonen op Amstelwijck?

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week hoorde hij de discussie aan over de voorgenomen woningbouw op (sportpark) Amstelwijck. 

“Hoor ik wethouder Burggraaf nu zeggen dat het keihard is dat er 600 woningen worden gebouwd en dat er geen ruimte is voor de bestaande verenigingen?” Zo vatte Margret Stolk (VSP) de woorden van de wethouder samen in het debat over het raadsvoorstel ‘Amstelwijck’. Dat voorstel gaat over de recreatieve groenstrook langs de A16. Hier zijn onder andere Drechtstadsboer, Naturistenvereniging Goed Af en tennisvereniging Thialf gevestigd.

Slotpleidooi

De gemeente is voornemens om deze strook te benutten voor de bouw van woningen in het wat duurdere segment. Het was woensdagavond in de commissie Fysieke Leefomgeving het moment waarop insprekers, de belanghebbende verenigingen, hun bezwaren, maar ook de consequenties die het voor hen heeft, nogmaals te benadrukken in een soort van slotpleidooi.

Geen voorzieningen

En ja, Margret Stolk had de wethouder juist verstaan. En ja, hij wilde best kijken wat er met het beetje ruimte dat overbleef gedaan kan worden. Maar zo ferm en direct sprak hij zich niet uit. Maar met een beetje draaien kwam het hier uiteindelijk wel op neer. Ook dat het een woongebied wordt waar verder geen voorzieningen aanwezig zullen zijn. Geen winkels, geen scholen.

Twee vliegen

Woongebied Amstelwijck in spe en het Dordtse Hout zijn welbeschouwd onderdeel van Wielwijk. Groot Wielwijk, zal ik maar zeggen. Daar zijn voldoende voorzieningen voor dit nieuwe stukje Wielwijk. Het is ook gelijk een mooie impuls voor de middenstand in het winkelcentrum, dat toch al met leegstand kampt. Twee vliegen in een klap, zal men bij de gemeente redeneren. Upgrading van Wielwijk, woningen erbij en een natuurlijke buffer tegen het geluid van de A16. Alhoewel dat laatste natuurlijk niet hardop wordt uitgesproken.

Arbeiders

Klein-Hendriks (CU/SGP) vroeg zich wel af hoe het nu met de milieunorm zat met betrekking tot het geluid en de luchtkwaliteit. Vervolgens ontstond er een amusant debat, waarin Jansen (PvdA) de arbeidersstatus van de stad benadrukte toen het over het bouwen in het duurdere woningsegment ging. De coalitiepartijen sloten de rijen en ging onverhoopt achter het raadsvoorstel staan, zodat dit als een bespreekstuk naar de gemeenteraad kon. Maar op dit punt sloot ook de oppositie de rijen. Zij wil het op 11 december eerst nog een keertje in de commissie bespreken.

Afbraak

Het echte pijnpunt betreft niet zozeer de woningen. Het is namelijk het laatste stukje grond dat men kan bebouwen, voordat de polders gaan worden opgeofferd. Dordrecht moet bouwen. Maar wordt er momenteel niet meer afgebroken dan dat er wordt bijgebouwd? En er ligt ook nog eens die woningbouwopdracht voor Dordrecht en de Drechtsteden…

Realpolitik

De kool en de geit sparen, zo laat het gespartel van de politiek zich het best omschrijven. In een spagaat moet zij zich uitspreken over een impopulair raadsvoorstel. Eentje waar zij van weten dat hun achterban er niet blij van wordt. Realpolitik is een mooie term voor dit beleid. Idealisme, ideologie, filosofische overwegingen of ethiek spelen hier geen rol. Realpolitik is de insteek van dit raadsvoorstel. Gelet op de bestuurlijke taak en verantwoordelijkheid kan ik hier best begrip voor opbrengen. Maar college, ga dan wel een beetje netjes om met de tennisvereniging, de naturisten en de stadsboeren. Onderzoek de inpasbaarheid van deze huidige gebruikers van Amstelwijck in het plan of biedt ze een echt goed alternatief. De trappelende projectontwikkelaars en makelaars moeten dan nog even het geduld opbrengen.

Deze week in Studio De Witt

Ben Corino ontvangt zaterdag 1 december Ifor Schrauwen in Studio De Witt. De geboren en getogen Dordtenaar studeerde Culturele wetenschappen. Tijdens zijn studie organiseerde hij concerten en festivals. De kraakbeweging speelt een belangrijke rol in zijn vorming. Hier groeide zijn maatschappelijke betrokkenheid en interesse in de ontwikkelingen in buurten. Hij was betrokken bij het opzetten van volkskeukens, weggeefwinkels en, samen met vijf anderen, Werkplaats Oost, een inmiddels afgerond project in de oude LTS. Naast zijn (buurt)activiteiten heeft hij een eigen bedrijf, waarmee hij als programmeur en producent werkzaam is voor festivals en culturele instellingen. Hij is nu als Stadmaker actief in de Vogelbuurt. De problemen die er leven zet hij af tegen de mogelijkheden die er zijn om de situatie, samen met de bewoners, te verbeteren.

In het tweede uur is er aandacht voor de actualiteiten uit Dordrecht en de Drechtsteden. Dichter van Dienst is Heerjansdammer Kees-Jan Visser.

Studio De Witt is van 10.00 tot 12.00 uur te beluisteren bij Drechtstad FM 95.7 (ether), 105.9 (kabel), Kanaal 951 (KPN), kanaal 915 (Ziggo) of de website van RTV Dordrecht of Drechtstad FM via de link Live Radio.

 

Geef een reactie