Actueel

reageer als eerstvr 12 nov 2021

Politiek Gezien: zorgcowboys

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag van de lokale en regionale politiek. Deze week de reacties op een uitzending van SBS-programma Undercover over de Dordtse organisatie Zuster Norma.

Geschrokken en onthutst waren de reacties van kijkers en politici bij het zien van de wantoestanden bij de Dordtse woonvoorzieningen van Zuster Norma in het SBS-programma Undercover. Dementerende patiënten die door een verzorgende weinig fijntjes werden toegeschreeuwd dat zij al heel vaak antwoord op dezelfde vraag had gegeven. Over niet-gekwalificeerde medewerkers, onderbezetting, niet de juiste zorg krijgen, geconstateerde ondervoeding door een ziekenhuis, nadat een patiënt na een val er voor beoordeling werd binnen gebracht. Doorligplekken die volgens de geïnterviewden al zwarte plekken lieten zien.

Improviseren

Nu is personeelstekort niet exclusief iets voor deze instelling. De zorg is minder in trek, gekwalificeerd personeel is moeilijk te krijgen. Daar weten ook de grote zorginstellingen over mee te praten. In de thuiszorg is het tegenwoordig ook aanmodderen, men loopt er de benen uit het lijf. Aan iedere handeling is weer een kwalificatie verbonden en mag dus niet door iedereen gedaan worden. En als je hiervoor dan te weinig medewerkers in dienst hebt, moet er worden geïmproviseerd. En wordt er soms iets wel of niet gedaan. Wie daar de dupe van is, laat zich raden.

Marktwerking

De gezondheidszorg in Nederland behoort nog steeds tot de beste van de wereld, liet ik mij vertellen door een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg. Ongetwijfeld klopt dit in verhouding tot veel landen in de wereld. Maar toch ervaren wij hier steeds meer de spanning in de geleverde zorgkwaliteit, die deels het gevolg is van de marktwerking in de zorg. Dit beleid komt uit de koker van de VVD. Zij zagen bij de invoering ervan vooral de zegeningen. Een zorgbeleid waarin de zorginstellingen, en vooral de thuiszorg, tegen concurrerende prijzen de diensten aanbieden. Dit alles met als uitgangspunt transparante en financieel beheersbare zorgkosten.

Cowboys

Fusies van thuiszorgorganisaties met verpleeghuisorganisaties volgden. Minutenregistraties en bergen overige administratie en bureaucratie namen toe. Maar ook zorgkantoren van de verzekeraars en gemeenten spelen een aanwezige en bepalende rol in de concurrentie tussen de zorgaanbieders. Met de invoering van de markwerking in de zorg deden nieuwe spelers hun entree in de zorg. Kleine bureautjes verschenen die een graantje meepikten uit de geldruif. Het ene na het andere thuiszorgbureautje verscheen. Bonafide, maar ook veel malafide organisaties die vooral profiteren van het ingevoerde zorgverdienmodel. De zogenaamde zorgcowboys die, vaak met weinig medewerkers, iets pretenderen wat niet waargemaakt kan worden. Maar wel de financiële krenten uit de pap pikken en de rest overlaten aan de reguliere zorgaanbieders. Want zij mogen niet alle zorghandelingen verrichten.

Lappendeken

En dan al die financieringsstromen en zorgwetten die het er ook niet duidelijker op maken: het Pgb, de Wmo, de Wet landurige zorg (Wlz). Een lappendeken in het landschap van de zorg. Dat het begrip zorg onlosmakelijk verbonden is aan welbevinden en welzijn wordt wel gezien door lokale bestuurders, zoals de Dordtse wethouder Peter Heijkoop (CDA) en ook door partijen in de Tweede Kamer. Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) liet onlangs in een radioprogramma van Drechtstad FM weten, in reactie op de wantoestanden bij Zuster Norma, dat wantoestanden zich ook in de Jeugdzorg afspelen en in andere gebieden van het zorgspectrum. Groot geld verdienende bestuurders van grote zorgverlenende instellingen. Ze komen en gaan.

Excessen

Kuiken en Heijkoop beamen dat er door de meerderheid van de instellingen wel degelijk goede zorg geleverd wordt. Maar zij zien ook de excessen, het wanbeleid in de zorg, waar ouderen, maar ook jongere patiënten/cliënten de dupe van zijn. Eigenlijk de dupe zijn van het huidige beleid. Daar worstelen de lokale en landelijke politiek mee. Maar de vraag blijft: hoe pakken we de cowboys in de zorg aan?

Deze week in Studio De Witt

Iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur is Studio De Witt te horen op Drechtstad FM en Papendrecht FM. Ben Corino behandelt in het eerste uur de actualiteiten. Dat uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst. Deze week is dit Kees-Jan Visser. In het tweede uur staat een hoofdgast centraal. Deze zaterdag is dat Paulien Sluis, buurtwerker in Crabbehof. Aan de Politieke Stamtafel in uur drie meer politieke achtergronden. En een nieuwe Brief aan Johan. Diana Gerritsma richt zich hierin wekelijks tot Johan de Witt over een actueel thema

Geef een antwoord