DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag van de lokale en regionale politiek. Deze week over de versnippering van het politieke landschap. 

Op 31 januari weten we officieel welke partijen daadwerkelijk deel gaan nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht. Dit is het moment dat alle partijen hun kandidatenlijsten ingeleverd moeten hebben. Van de meeste partijen weten we het al. Enkele partijen, zoals de PVV en Forum voor Democratie, broeden nog. Er is nog even tijd. Van de PVV weten we wel dat zij weer meedoen aan de verkiezingen, alleen de namen van de kandidaten zijn nog niet bekend. Vier jaar geleden pakten zij een spectaculaire verkiezingswinst. Uit het niets kwamen zij met drie zetels in de Dordtse gemeenteraad. Niemand kende de nieuwkomers en men kon alleen maar de relatie met de landelijke PVV leggen. Zou de PVV ook in Dordrecht zich gaan manifesteren als in de Tweede Kamer?, was de vraag.

Stilzwijgen

Terugkijkend is de ervaring dat de PVV in de raad rustig was, zich over het algemeen constructief opstelde, maar zich niet onderscheidde in woord of daad ten opzichte van de overige partijen. Maar wel op Twitter. Daar retweeten de drie fractieleden de herkenbare PVV-opvattingen dagelijks. Drie? Sinds het zomerreces zien en horen we alleen nog twee fractieleden. PVV-raadslid Rob Helweg werd niet meer in de commissievergaderingen en gemeenteraad gesignaleerd. Desgevraagd hult het raadslid zich over de reden van zijn afwezigheid in stilzwijgen. En neemt dus ook geen deel aan de stemmingen.

Neverending story

Nieuwe partijen en de meerwaarde ervan moeten zich in de praktijk bewijzen.  We leven nu eenmaal in een tijd waarin afsplitsingen binnen de politieke partijen aan de orde van de dag zijn. Het doet denken aan wat zich al eeuwen in kerkelijke kringen afspeelt. Wat ooit begon met Maarten Luther, die met zijn 95 stellingen aan de basis stond van de reformatie. Sindsdien zag je allerlei afsplitsingen en nieuwe kerkelijke verbanden tot op de dag van vandaag. Een neverending story dus. De opschudding binnen het politiek bestel die Pim Fortuyn teweeg bracht, bleef niet zonder gevolgen. Het is in de politiek trendy geworden dat wanneer je het ergens niet mee eens bent, je maar opstapt met behoud van de zetel. Om vervolgens weer een nieuwe partij op te richten. Ook in Dordrecht.

Flauwekul-cliché

Niet dat ik aan de beweegredenen, betrokkenheid en bevlogenheid van de nieuwe partijen twijfel. De toegevoegde waarde is alleen niet altijd even duidelijk. Alsof de ‘oude partijen’ geen Dordtse partijen zijn die uit Dordtenaren bestaan. Ook zij hebben het beste voor met onze stad. Maar het verschil zit ‘m in met name de politieke stroming die zij vertegenwoordigen: links, rechts of in het midden. De trend van de wonderbaarlijke  vermenigvuldiging van het aantal partijen zal voorlopig nog wel even doorzetten. Wat het er voor de kiezer niet gemakkelijker op maakt. Bij de verkiezingsuitslagen gaan we straks horen dat de kiezer altijd gelijk heeft. Een flauwekul-cliché. De keus van de kiezer is in de praktijk net zo wispelturig als de dagkoers op de Beurs. Maar niet zonder gevolgen.

Kleine verschillen

Het aantal zwevende kiezers werd in de loop der jaren alleen maar groter. En daar zijn de bestaande partijen zelf medeschuldig aan. Want wanneer je de verkiezingsprogramma’s onderling vergelijkt, verschillen zij in doorsnee slechts op kleine accenten. Waar kiest de kiezer dan uit? In hoeverre volgt de Dordtse kiezer het reilen en zeilen van de bestaande Dordtse politieke partijen in de gemeenteraad gedurende de vier jaar? En toch zijn er de partijen die de afgelopen vier jaar het verschil hebben gemaakt, in de oppositie en in de coalitie. En die hebben het recht op om hier op afgerekend te worden. Zowel positief als negatief.

Deze week in Studio De Witt

Iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur is Studio De Witt te horen op Drechtstad FM en Papendrecht FM. Ben Corino behandelt in het eerste uur de actualiteiten. Dat uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst. Deze week is dat Kees-Jan Visser. In het tweede uur staat de hoofdgast centraal, in dit geval Maarten J. Boer van Studio Roodenburch, die actief is op het gebied van film, video en podcasts over cultuur, educatie en literatuur. Aan de Politieke Stamtafel in uur drie meer politieke achtergronden. En een nieuwe Brief aan Johan. Diana Gerritsma richt zich hierin wekelijks tot Johan de Witt over een actueel thema.