REGIO – Met de verschillende subsidieregelingen van de provincie Zuid-Holland is de bouw van 67.770 woningen versneld. Zeker als het gaat om betaalbare woningen, zijn subsidies een belangrijk instrument om de bouw te versnellen en ervoor te zorgen dat de juiste woningen worden gebouwd voor de doelgroepen als starters, senioren en spoedzoekers, aldus de provincie. (Foto: Fred Libochant/Roel Dijkstra Fotografie)

De provincie Zuid-Holland heeft deze bestuursperiode (2019-2023) voor het eerst budget vrijgemaakt voor subsidieregelingen op het gebied van woningbouw. Gedeputeerde Anne Koning: “Er zijn plannen genoeg, maar in de uitvoering staan we voor steeds grotere uitdagingen. Naast financiële hobbels hebben we te maken met een gebrek aan specialistische kennis of capaciteit bij gemeenten. Ook zijn er soms extra investeringen nodig bij het realiseren van een bepaald type woningen of specifieke woonvormen die de provincie graag wil versnellen, zoals seniorenwoningen of sociale huurwoningen. Met de beschikbare subsidies kunnen we als provincie investeren in betaalbare woningen die we het hardst nodig hebben.”

Vliegende Brigade

De Vliegende Brigade wordt door de provincie ingezet om gemeenten de mogelijkheid te bieden om capaciteit of specifieke expertise in te huren om de voorbereiding van projecten te versnellen. In het voorjaar van 2021 is het budget voor de Vliegende Brigade substantieel uitgebreid dankzij een rijksbijdrage van 6,2 miljoen euro. Inmiddels is de Brigade bij meer dan veertig trajecten ingezet en is daarmee de bouw van zo’n ruim 62.000 woningen versneld.

Knelpuntenpot

Woningbouwprojecten voor sociale huur en middenhuur staan onder druk. Vaak komen de projecten financieel niet rond, omdat er sprake is van een onrendabele top. Om deze projecten mogelijk te maken, springt de provincie bij met de Knelpuntenpot. Met deze subsidieregeling is inmiddels de bouw van zo’n 2.700 woningen versneld.

Sociale woningbouw

De provincie geeft in drie regio’s subsidie om de realisatie van sociale huurwoningen te stimuleren: de Rotterdamse regio, Haaglanden en Holland Rijnland. De druk op de woningmarkt is in deze regio’s hoog en de behoefte aan sociale huurwoningen groot. Ook voor de bouw van collectieve woonvoorzieningen voor senioren en flexwoningen voor starters heeft de provincie subsidieregelingen beschikbaar. In totaal is met deze subsidieregelingen tot nu toe de bouw van ruim 3.070 woningen versneld.