DORDRECHT – De Drechtsteden zijn blij met de geplande miljoeneninvestering van de provincie voor aanpak duurste file: die op de A15. Provinciale Staten besluiten op 28 juni of ze het voorstel van Gedeputeerde Staten zal overnemen om 30 miljoen euro te investeren in het verbeteren van de doorstroming op deze Rijksweg. Twee miljoen van deze dertig is reeds toegezegd voor extra rijstroken tussen Papendrecht en Sliedrecht. De minister van Infrastructuur en Milieu Minister Melanie Schultz van Haegen bezocht in februari van dit jaar het fileknooppunt op de A15. (Foto: Thymen Stolk)

Voor de aanpak van de hele A15 heeft zij 200 miljoen euro gereserveerd op voorwaarde dat de regio ook financieel bijdraagt. “Met deze miljoeneninvestering laat de provincie zien dat het oplossen van de duurste file van Nederland van uitermate groot belang is voor de bereikbaarheid van de Drechtsteden,” zegt Hans Tanis, portefeuillehouder bereikbaarheid Drechtsteden.

N3
Naast de aanpak van de A15 worden de komende jaren ook andere rijkswegen in de Drechtsteden aangepakt. Zo heeft Rijkswaterstaat 60 miljoen vrij gemaakt voor het groot onderhoud van de N3. Zij gaan daarmee tevens de doorstroming op de aansluitingen A16/N3 en A15/N3 verbeteren.
De ruimte in de regio is beperkt. Dat betekent dat wegen niet verbreed kunnen blijven worden voor een betere doorstroming. Daarom kijken de Drechtsteden samen met de provincie, Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven naar innovatieve en duurzame mobiliteit en transport.