DORDRECHT – De PvdA-fractieleden Wouter van de Spoel en Leo Damen hebben maandag 28 maart een gesprek gehad met de informateur. Daarin hebben zij te kennen gegeven dat er goede redenen zijn om te kiezen voor een raadsprogramma en niet voor een collegeprogramma (coalitieakkoord).

Volgens de PvdA’ers vertegenwoordigt het grootste deel van de gemeenteraad inwoners van Dordrecht die niet zijn gaan stemmen. Een belangrijke oorzaak van het niet stemmen is volgens hen het feit dat bijna alle verkiezingsprogramma’s vrijwel gelijkluidend waren. Er waren nauwelijks grote afwijkingen. Een tweede oorzaak van het niet stemmen heeft vermoedelijk te maken met ongeloof van de inwoners, dat de politiek haar verkiezingsbeloftes waar zal maken. Volgens fractievoorzitter Wouter van der Spoel: “Niet ten onrechte. De grootste partij in de raad verkondigde tijdens de verkiezingscampagne dat er 10.000 woningen op het eiland gebouwd zullen worden, maar niet in de polders en niet ten koste van groen in de wijk en niet ten koste van parkeerplaatsen. Dat is een moeilijk waar te maken belofte.”

Verkiezingsbeloften

“Wil het college verkiezingsbeloften realiseren, dan moet het zowel in de raad als in de stad op een stevig draagvlak kunnen rekenen. De gemeenteraad is echter een veelheid van fracties. Een college dat op een beperkt aantal fracties steunt zal dus niet echt een breed draagvlak krijgen. De noodzaak voor deelnemende politieke partijen in het college om het beleid te steunen bij beslissingen (fractiediscipline) betekent in de regel een weinig open houding naar de oppositie en naar de wensen van de burgers”, aldus Van der Spoel. De PvdA denkt daarom dat een raadsprogramma, voor de komende vier jaar, waaraan alle fracties meewerken de beste manier is om een beleid te voeren dat kan rekenen op een breed draagvlak.

Tegengaan energiearmoede

“Ook al is er sprake van veel gelijkluidende verkiezingsprogramma’s, wij hebben als PvdA wel enkele hoofdpunten die we graag gerealiseerd zien. Het eerste punt is: 30% goedkope en 30% betaalbare woningbouw, ook als dat financiële offers vraagt van de gemeente. Tweede punt: een snel en uitgebreid isolatieprogramma voor de sociale huurwoningen om klimaatdoeleinden te halen en energiearmoede tegen te gaan. Het derde punt: een verzwaring van het programma voor het tegengaan van schoolverlaten zonder diploma, met name op het MBO. Het vierde punt is dat discriminatie van afkomst, ras, sekse, seksuele voorkeur en geloof door de gemeente dient uitgesloten te worden. Het laatste punt: statushouders dienen een normale huurwoning toegewezen te krijgen.”