REGIO – De Regio Drechtsteden-Gorinchem ontvangt een tweede Regio Deal van het Rijk. Dit maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken vorige week bekend. Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijksoverheid en regio’s om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verbeteren. In 2020 sloot de regio al een Regio Deal van 22,5 miljoen. Dit heeft een impuls gegeven aan de crisisbestendigheid van het gebied en verbetering van de omgeving, met name aan de oevers. Bij deze tweede deal gaat het om 25 miljoen euro. (Foto: Smart Delta Drechtsteden)

Ruim twintig projecten, aangedragen door partners uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid, staan op de lijst voor de bijdrage uit deze Regio Deal. Komende tijd wordt gekeken welke van deze projecten daadwerkelijk van start kunnen. Daarbij wordt bekeken of ze bijdragen aan een ‘toekomstbestendige regio’. Dit gaat over drie thema’s. Ten eerste bestaanszekerheid en kansengelijkheid vergroten door perspectief op werk te bieden, meer opleidingsmogelijkheden te creëren en sociale innovaties in de wijk te stimuleren. Ten tweede ‘gezonde en verbonden oevers én inwoners’: de Regio Deal pakt de kwetsbare natuur in de regio aan door de oevers van de rivieren te transformeren. Deze worden gezonder, groener en beter verbonden met elkaar. Dit zorgt voor een betere leefomgeving en stimuleert mensen om gezonder te leven. Thema drie richt zich op innovatie voor een duurzame delta: de Regio Deal zet in op schone, duurzame en circulaire economie met focus op nul uitstoot. Daarvoor zijn praktisch en technisch opgeleiden nodig, die worden aangetrokken met een goed arbeidsmarktperspectief.