Actueel

reageer als eerstzo 11 apr 2021

Regisseur zet nieuwe lijnen uit voor beheer Biesbosch

DORDRECHT – Staatsbosbeheer en de gemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen zoeken naar een nieuwe samenwerking voor Nationaal Park De Biesbosch. Na het opheffen van het Parkschap (1 januari 2021) moeten de Biesboschzaken op een andere manier worden georganiseerd. Ondernemers en gebruikers in de Biesbosch zullen meer betrokken worden en krijgen een positie bij te dragen aan ontwikkeling in het gebied. Cobien Bruggeling is in februari als Biesboschregisseur aan de slag gegaan om de betrokkenen te helpen bij de nieuwe samenwerking. (Hoofdfoto: Thymen Stolk)

Bruggeling zal zich sterk maken voor het met elkaar verbinden van de verschillende partijen. Waar mogelijk ondersteunt zij de partijen uit het netwerk en betrekt ze hen bij onderdelen van een toekomstig uitvoeringsprogramma, dat samen met het Biesboschnetwerk als gebiedsvisie opgesteld gaat worden. Het gaat daarbij om de uitvoering van projecten en activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van het gebied of aan de belevingswaarde van de Biesbosch. De Biesboschregisseur is geen vertegenwoordiger van de overheid; zij staat tussen de ondernemers en gebruikers van het gebied.

Brede steun 

Na de opheffing van het Parkschap eind 2020, hebben de betrokken gemeenten en Staatsbosbeheer een samenwerkingsovereenkomst getekend voor thema’s als educatie, marketing, onderhoud van voorzieningen en viering. Door deze nieuwe samenwerking is er meer flexibiliteit en maatwerk mogelijk. Daarnaast is er op bestuurlijk niveau meer gelijkwaardigheid tussen de gemeentes en Staatsbosbeheer voor wat betreft regelgeving (Biesboschverordening, recreatieve zonering, toezicht en handhaving), natuurbeleving (recreatie, bezoekersmanagement) en belangenbehartiging. Om een breed gedragen gebiedsvisie te kunnen ontwikkelen worden gebiedspartners, zoals ondernemers en (natuur)organisaties, betrokken. De gebiedsvisie wordt vertaald in een gezamenlijk uitvoeringsprogramma met financiering en afspraken tussen deelnemende partijen.

 

Geef een antwoord