DORDRECHT – Mevrouw Blom (85) en haar man kochten 46 jaar geleden hun woning aan de Sandenburg in Sterrenburg. “We kozen heel bewust voor dit huis, omdat het grenst aan een vijver”, vertelt zij. “Op het moment dat wij hier introkken, werd deze gegraven. Ieder jaar was het weer genieten van wat er allemaal te zien was. De zwanen die nestelen op het eilandje, de eenden en meerkoeten met hun jonkies, aalscholvers.” De laatste jaren wordt dat uitzicht echter steeds meer ontnomen door een oprukkende rietkraag.  (Foto’s: Stolk Fotografie)

Dit jaar was er vanaf april zelfs niets anders meer te zien dan metershoog riet. Mevrouw Blom kaartte het aan bij de gemeente. De reactie: in november of december wordt er weer gemaaid. Een jaar of vier geleden begon de opmars van de rietkraag, vertelt ze. “Geleidelijk aan werd deze steeds breder. Nu is hij zover opgerukt dat we vanaf april niets meer zien vanuit onze achtertuinen. Sterker nog, het riet duikt nu zelfs op in onze tuinen. Sowieso is het groenbeheer een stuk minder dan vroeger”, zegt mevrouw Blom, wijzend op het kniehoge gras aan de waterkant.

Niet minder, wel anders

“Ik heb contact opgenomen met de gemeente, maar krijg alleen als reactie dat er pas in november of december weer gemaaid gaat worden in verband met het broedseizoen. Maar dat is nu voorbij. Mijn buurvrouw heeft dit ook aangekaart bij de gemeente, want ons hele uitzicht is weg. We hopen heel erg dat er toch een keertje eerder gemaaid kan worden.” Die hoop lijkt tevergeefs, wijst een reactie van wethouder Marc Merx (Stadsbeheer) uit: “Vervelend voor mevrouw dat zij minder uitzicht ervaart. Het is niet alleen vanwege het broedseizoen dat we het riet pas in het najaar maaien. Het riet biedt ook een veilige schuilplaats voor onder andere jonge watervogels, amfibieën, insecten. Daarnaast heeft het een zuiverende werking op het water. In ons groenbeheer richten we ons steeds meer op natuurvriendelijkheid en biodiversiteit. Het groenbeheer wordt niet minder, maar wel anders.”