DORDRECHT – Weggebruikers op de N3, A15 en A16 rond Dordrecht hebben het gemerkt:  drie jaren met grootschalige, langdurige wegwerkzaamheden zijn in deze regio afgerond. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen drie jaren in en rond de Drechtsteden het bestaande wegennet aangepast om files te verminderen. Daarnaast was er groot onderhoud nodig van de N3 en de Wantijbrug. In totaal zijn er vijf projecten uitgevoerd. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met onder meer de Drechtsteden, de provincie Zuid-Holland, regionale bedrijven en aannemers. Woensdag 30 maart kwamen in de Duurzaamheidsfabriek alle betrokken bestuurders en aannemers bijeen voor een officieel moment om deze mijlpaal te vieren.

In 2019 gaf toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen het officiële startsein voor de nieuwe aansluiting tussen de A16 en de N3. Deze bestaat uit een kwart klaverblad en een lange invoegstrook. Via het klaverblad stroomt het verkeer beter door dan voorheen. En via een lange invoegstrook kwam er een aansluiting vanaf de A16 naar het nieuwe Distripark van Dordrecht. Dit project dat werd uitgevoerd door Boskalis was het eerste in de reeks. Hierna startten achtereenvolgens het project ‘Aansluiting A15/N3’ (november 2019, Strukton), ‘Renovatie Wantijbrug’ (januari 2020, Volkerbrug en Siemens), ‘Verbreding A15 Papendrecht-Sliedrecht’ (juli 2020, Strukton) en het ‘Groot Onderhoud N3’ (augustus 2020, Boskalis).

Directe aansluiting Distripark

Met name de Wantijbrug en het groot onderhoud N3 leverden veel hinder op. De verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht leverde relatief gezien de minste hinder op. Recent opende wethouder Rik van der Linden de nieuwe op- en afrit naar Willemsdorp en Distripark Dordrecht vanuit Breda. Nu kunnen auto’s en vrachtwagens rechtstreeks vanaf het bedrijventerrein van en naar de snelweg rijden en is de nieuwe aansluiting van de A16 op de N3 echt helemaal compleet.

Meer te doen

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat sprak de aanwezigen toe via een videoboodschap: ‘’Eindelijk kunnen we na twee jaar corona samen een mijlpaal vieren. Vijf grote projecten die voor een boel hinder zorgden, zijn klaar. Het was veel, maar het ging goed. En daar is maar één reden voor: uitstekende samenwerking. Maar we zijn er nog niet. De meeste van onze bruggen en tunnels dateren uit de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw. We zijn bezig met een omvangrijke klus om deze te vernieuwen. Met deze samenwerking ligt er een prachtige basis om op verder te bouwen.’’

Drechttunnel

Rik van der Linden, wethouder van Dordrecht: “Door het werk aan de wegen rond Dordrecht merk je meteen dat Dordt een eiland is. Afsluitingen hebben gelijk effect op de bereikbaarheid van onze stad. Het geduld van Dordtenaren is soms op de proef gesteld, maar het resultaat is er naar. Een N3 en Wantijbrug die weer spic en span zijn. Een veel betere aansluiting van de N3 op de A16 en ons nieuw Distripark met eigen op- en afrit. Maar we zijn er nog niet. We hebben nieuwe uitdagingen voor de boeg zoals de aanpak van de Drechttunnel. We hebben de afgelopen jaren geleerd hoe we met elkaar in de voorbereiding en tijdens de uitvoering moeten communiceren, dis ik heb er alle vertrouwen in dat ook dit goed gaat lukken.”

OV-probeerpas

Op dit moment legt Rijkswaterstaat de laatste hand aan het groot onderhoud van het fietspad op de Papendrechtse brug, dat eind april gereed is. Er loopt een MIRT -verkenning naar de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Tegelijkertijd is Rijkswaterstaat partner van een initiatief om op korte termijn dagelijks 1000 spitsmijdingen te realiseren op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem. Er komen diverse acties zoals een OV-probeerpas.

Planning 2023 -2025

In 2023 vervangt Rijkswaterstaat de klep van de Haringvlietbrug en in 2023 en 2024 renoveert ze de Heinenoordtunnel. In 2024 staat renovatie van de bediening, besturing en bewaking van de Brug over de Noord op de planning. Vanaf 2025 volgen de Drechttunnel en de Noordtunnel en worden de verkeersbrug Dordrecht, de Papendrechtse brug en de Brug over de Noord zelf aangepakt. Voor deze laatste vijf projecten moet de planning nog worden uitgewerkt.

Wie meer wil zien over de recent gereed gekomen projecten kan kijken: www.rovid.nl/ienw/rws/2021/ienw-rws-20211206-idbrza71p-bron.mp4