Actueel

reageer als eerstwo 7 apr 2021

‘Rondje Biesbosch wordt onmogelijk’

DORDRECHT – Wethouder Marco Stam is vorige week mee geweest met een drie uur durende vaartocht door de Sliedrechtse Biesbosch (Merwelanden en verder). Hij deed dit op uitnodiging van Hans Cornuit en Bert van Maaren. De twee Dordtse watersporters zijn lid van de Biesboschfederatie. Als liefhebbers van de Biesbosch hebben zij grote problemen met de plannen van Staatsbosbeheer waardoor het ‘rondje varen’ in de nabije toekomst onmogelijk wordt en er ruim honderd aanlegplekken voor overnachting verdwijnen in Dordrecht, Drimmelen en Altena. Wethouder Stam heeft met eigen ogen kunnen zien wat de gevolgen op Dordts grondgebied zijn van de plannen van Staatsbosbeheer.

Bert: “Bootbezitters varen regelmatig een dagtochtje van een paar uur. Ze varen een rondje, gaan onderweg voor anker of leggen aan. Veel Dordtenaren brengen zo ook hun vakantie door. De overnachtingsmogelijkheden worden druk gebruikt. Met de huidige plannen is dat straks grotendeels afgelopen.” Hans: “De Biesbosch telt zo’n 8.000 actieve watersporters en 44 watersportverenigingen. Nu er een nieuwe gebiedsvisie zal worden opgesteld voor het Nationaal Park is het van belang dat de watersporters hierin ook een stem krijgen. Op dit moment ligt er een voorstel van Staatsbosbeheer om grote delen van de Biesbosch op termijn af te sluiten voor gemotoriseerde recreatieschepen. Staatsbosbeheer stelt nu voor dat er vanaf 2030 alleen nog maar met elektrische motorboten in het gebied gevaren kan worden. Wij vinden dat iets te voortvarend. Landelijk is afgesproken dat vanaf 2050 alleen nog elektrische auto’s de weg op mogen en dat zou ook voor motorboten kunnen gaan gelden. Een beetje vreemd om dan voor delen van de Biesbosch al binnen tien jaar dit als verboden gebied te verklaren voor fossiel aangedreven vaartuigen. Op dit moment heeft minder dan 0,1 procent van de motorboten een elektrische motor.”

Geven en nemen

“We zien ook dat er op zomerse dagen op bepaalde plekken te veel drukte en herrie kan zijn bij aanlegplekken. Om overlast van recreanten tegen te gaan zal er op zomerse dagen wellicht meer gehandhaafd moeten gaan worden. Maar om nu alles te verbieden, gaat ons te ver. We hopen met de wethouder en Staatsbosbeheer in gesprek te gaan om te kijken naar tussenoplossingen. Het moet een beetje geven en nemen zijn. Wij denken bijvoorbeeld aan oplossingen zoals in het broedseizoen een vaarverbod op delen van de Biesbosch, zoals dit elders in Nederland ook plaatsvindt en/of een beperking van de snelheid naar 4 of 5 kilometer per uur. Wat betreft herrie van de motor van door fossiele brandstof aangedreven schepen: deze mogen nu al niet harder dan 6 tot 9 kilometer varen en dan hoor je een motor met een goede uitlaat eigenlijk niet.”

Rijkelui hobby
Hans vervolgt: “Wat betreft uitstoot: recreanten varen hooguit enkele honderden tot maximaal 2.000 kilometer per jaar, maar dan moet je heel erg je best doen. Dat staat niet in verhouding tot de kilometers die mensen per auto afleggen. Natuurlijk is het beter om over te stappen op een elektromotor, maar of daarmee het klimaat significant geholpen wordt, dat betwijfelen we. Terwijl de kosten voor het vervangen van een scheepsmotor voor booteigenaren niet in verhouding staat tot de waarde van hun schip. Dat betekent dat bepaalde schepen onbruikbaar worden in de Biesbosch. Watersport zal alleen weggelegd zijn voor mensen die zich een elektrisch aangedreven schip kunnen veroorloven en dat zijn niet zoveel Dordtse motorbootbezitters!”

Compenseren
Volgens de watersporter was het een leuke trip met de wethouder. “Stam zei dat hij zijn oren en ogen goed de kost had gegeven. We hebben hem kunnen laten zien wat straks niet meer kan, als de plannen van Staatsbosbeheer ongewijzigd in zouden gaan. We verwachten dat hij de belangen van de pleziervaart meeneemt bij de nieuwe plannen voor de Biesbosch. In het verleden is in Brabant bijvoorbeeld als compensatiegebied de Aakvlaai gemaakt. We hopen dat zoiets wederom denkbaar is, als het al nodig is om vaarwegen af te sluiten. De wethouder reageerde heel positief op onze informatie.” De Aakvlaai is een polder ten westen van Hank, die aansluit bij de Brabantse Biesbosch. De Aakvlaai is vanaf 1999 ingericht tot natuur- en recreatiegebied. Om het afsluiten van een aantal vaarwegen deels te compenseren is er ten behoeve van de watersport een netwerk van kreken en eilandjes gecreëerd, met aanlegsteigers en strandjes.

Na het opheffen van het Parkschap per 1 januari zoeken Staatsbosbeheer en de gemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen naar een nieuwe samenwerking voor Nationaal Park De Biesbosch. Lees er meer over op pagina

Geef een reactie