Actueel

reageer als eerstzo 22 nov 2020

Ruime meerderheid Papendrechters voor koopzondagen

PAPENDRECHT – Een ruime meerderheid van de inwoners van Papendrecht wil dat in hun gemeente winkels elke zondag open kunnen zijn, zeker in coronatijd. Dat blijkt uit een onderzoek van Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD), dat in opdracht van de gemeenteraadsfracties van VVD, D66 en PvdA is uitgevoerd. De fracties lieten het onderzoek doen, omdat het besluit voor koopzondagen in Papendrecht binnenkort dreigt te worden teruggedraaid. (Foto: Ruud Baan)

Gepeild werd hoe de inwoners van Papendrecht aankijken tegen de verruiming van het aantal koopzondagen, zoals die sinds maart geldt. Toen werd door de coronacrisis de vrijwillige zondagopenstelling uitgebreid van twee zondagen, naar alle zondagen voor levensmiddelenwinkels. Een ruime meerderheid van 70 procent van de inwoners is voorstander van de huidige volledige zondagopenstelling, 21 procent is tegen, 9 procent stemde neutraal; 61 procent van de ondervraagden wil deze zelfs verruimen van levensmiddelenwinkels naar álle winkels, zolang de coronacrisis duurt. “Deze behoudende coalitie kiest duidelijk voor selectieve participatie. Vraagt uitsluitend de mening van inwoners als het hen uitkomt. Zo blijkt maar weer; een stem op lokaal is niet neutraal,” aldus Sophia de Keizer, fractievoorzitter van de VVD. “Bijna acht op de tien voorstanders van zondagopenstelling noemen als rede, dat ondernemers het zelf kunnen bepalen. Daar kun je niet omheen. Vanzelfsprekend geven wij als VVD daar graag gehoor aan.”

Fractievoorzitter van D66, Trijntje van Es zegt over de uitkomsten van het onderzoek: “Wij zijn blij dat een grote meerderheid van Papendrechters elkaar keuzevrijheid gunt, zeker in deze moeilijke tijd, waarin al zoveel vrijheden zijn afgenomen. Nu de drukke decembermaand en de winter eraan komen, is het extra belangrijk voor inwoners en winkeliers om de drukte te spreiden.” Derya Karso, fractievoorzitter van de PvdA: “De PvdA ziet de zondag als een dag waarop je zelf kunt kiezen voor rust, maar ook voor familietijd en het ondernemen van activiteiten, zoals in je eigen gemeente boodschappen doen of een uurtje winkelen. Het zou toch jammer zijn als het winkelend publiek naar andere plaatsen trekt om daar hun aankopen te doen.”

Het besluit voor koopzondagen in Papendrecht dreigt binnenkort te worden teruggedraaid. Aangrijpingspunt is de tekst van het in maart genomen raadsbesluit. Daarin werd de extra openstelling gekoppeld aan noodverordeningen. Zolang die er waren, mochten levensmiddelenwinkels elke zondag open. Nu er een coronanoodwet van kracht wordt, waardoor noodverordeningen vervallen, zien sommige fracties in de raad hun kans schoon om koopzondagen weer te gaan verbieden. VVD, D66 en PvdA denken niet dat het gemeentebestuur de koopzondagen zal terugdraaien, helemaal nu de mening van de inwoners hierover bekend is. “Toen de gemeenteraad dit besluit nam, was de bedoeling om de koopzondagen te laten gelden zolang de coronacrisis duurt,” zegt Trijntje van Es. “Om het nu met een trucje terug te draaien, is natuurlijk niet fair naar inwoners en ondernemers. Ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurt. Bovendien zijn er sinds de invoering in maart geen klachten geweest van overlast.” Derya Karso: “De PvdA is van mening dat de gemeente doet waar de mensen voor kiezen. Door volledige zondagopenstelling kom je tegemoet aan de behoefte. Bovendien wordt de concurrentiepositie van de Papendrechtse winkeliers verbeterd. Denk in kansen, niet in problemen.” Sophia de Keizer van de VVD: “Zoals iedereen van ons gewend is, komt de VVD op voor inwoners én ondernemers als het gaat om gezondheid, veiligheid en vrijheid. Zeker nu, in deze hectische tijd, sturen wij met nieuwe kennis en inzichten soepel en doeltreffend. Scherpt aan waar moet en laat los waar kan.”

VVD, D66 en PvdA lieten in het onderzoek ook vragen of inwoners voor volledige winkelopenstelling op zondag zijn ná coronatijd. Ook daar blijkt een ruime meerderheid van de Papendrechtse inwoners voorstander van te zijn: zes van de tien inwoners zeggen is hier vóór. Op maandag 23 november wordt het winkelopening op zondag besproken in de commissie ABZ van de gemeenteraad. Daar zullen de fracties verzoeken om verlenging van de koopzondagen voor de duur van de hele coronacrisis en voor uitbreiding van levensmiddelenwinkels naar alle winkels.

Op de foto van links naar rechts: Trijntje van Es, Derya Karso en Sophia de Keizer.

Geef een reactie