DORDRECHT – Buurtbewoonster Wilma Geerts en Rob van Ballegooijen, gebiedscoördinator Woonbron, onthulden donderdag een historische aquarelprent uit 1814 van J. van Lexmond op de zijgevel van een woongebouw aan de Aardappelmarkt. Het was een wens van de omwonenden om de saaie muur op te fleuren. (Foto: Stolk Fotografie)

In het gebouw aan de Aardappelmarkt bevinden zich vijftien appartementen van Woonbron. Het gebouw is neergezet omstreeks 1978. Na overleg met een aantal bewoners en omwonenden heeft de woningcorporatie het bewonersinitiatief omarmd om de zijgevel op te fleuren met een kunstwerk. Over wat er precies op de zijgevel zou moeten komen zijn door de initiatiefnemers enquêtes gehouden en gesprekken gevoerd met bewoners van het gebouw en de bewoners uit de directe omgeving. Het merendeel van hen was enthousiast over het plan. De uitvoering van dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeentelijke Regiegroep Wijkwensen.

Anno 1814

In een ver verleden, anno 1814, stond op de plek waar nu het woongebouw van Woonbron staat een groot (pak)huis met trapgevel met rondbogen boven de vensters. Een echte Dordtse gevel, zoals we die ook op vele andere plekken in het historische centrum van Dordrecht zien. Tot het eind van de 19e eeuw werd er op de Aardappelmarkt gehandeld in aardappelen. Op de prent van de schilder J. van Lexmond zien we dat op de Aardappelmarkt volop bedrijvigheid heerste. Mannen met kruiwagens zorgden voor aan- en afvoer van de aardappelen en fruit.

Aardappelnamen

Vanaf 1965 gaven de bewoners van de Aardappelmarkt hun huizen de naam van aardappelrassen. Het begon met Galerie Bint (later Bintje genoemd), op nummer 27 gevolgd door de buren met de namen Doré, café Puree (later Madeleine), Lekkerlander, Eigenheimer, Krieltje, Nicola, Eersteling en Opperdoezer.

Stukje historie terug naar de Aardappelmarkt
Met dit historische beeld van J. van Lexmond uit 1814 komt er een stukje historie terug naar de Aardappelmarkt. De originele in het Regionaal Archief Dordrecht bewaarde prent had waterschadeplekken. Deze prent is op zeer hoge resolutie gedigitaliseerd door D/Arch Digitaliseert en de waterschadeplekken zijn vervolgens door een van de (oud-)bewoners van de Aardappelmarkt digitaal weggewerkt.

Onderhoudswerkzaamheden

Met de onthulling van dit gevelkunstwerk komt ook bijna een einde aan de onderhoudswerkzaamheden van Woonbron aan het gebouw aan de Aardappelmarkt 2-30. Dit jaar heeft Woonbron onder andere het voegwerk en schilderwerk aan de buitenzijde aangepakt. Wat het buitenschilderwerk betreft heeft Woonbron op verzoek van enkele bewoners/omwonenden samen met Hendrik Jan Groeneweg, architect en medebedenker van de Dordtse kleurenwaaier, een voorstel voor een kleurwijziging opgemaakt, waarbij gewerkt is met de Dordtse kleuren. Het houtwerk van het pand was tot voor kort geel, het is in de afgelopen maanden in Dordtse kleuren geschilderd, waardoor het woongebouw qua kleurstelling nu veel beter in de omgeving past. Ook zijn deze kleuren goed afgestemd op het fotokunstwerk van J. van Lexmond. De laatste onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw rond Woonbron naar verwachting nog dit jaar af.