DORDRECHT – Gisteren werd via diverse media gemeld dat ouderen die te lang in te grote woningen blijven wonen mede de woningnood onder starters en gezinnen veroorzaken. Een bericht dat tot ergernis leidde bij de VSP Dordrecht. “De senioren in Dordrecht kunnen gewoon niet doorstromen naar kleinere seniorenwoningen, appartementen of wat dan ook!”, stelt fractievoorzitter Margret Stolk. “Die woningen zijn er niet en als ze er al zijn, zijn de huren of de koopsommen van dien aard dat het voor gepensioneerden onbetaalbaar is. Huren van 1.200 euro of meer en appartementen van 400.000 euro of meer zijn maar voor weinig senioren bereikbaar. Dus blijven senioren in hun bestaande woningen, en gelijk hebben zij!” (Archieffoto: Stolk Fotografie)

Volgens de VSP is het huidige tekort van ongeveer 400.000 woningen het gevolg van landelijk beleid. “De afgelopen regeringen hebben gestimuleerd dat buitenlandse beleggers toegang kregen op de Nederlandse markt om huizen van wooncorporaties op te kopen en tegen hogere huurprijzen weer in de markt te zetten. Het gevolg is dat er een enorm tekort is aan betaalbare huurwoningen voor mensen met een kleine beurs en dat de huren, maar ook de koopwoningen, enorm in prijs zijn gestegen. Daarbij nog wooncorporaties fiscaal belasten, zodat zij vrijwel geen woningen meer hebben kunnen bouwen en de bestaande voorraad huurwoningen slecht hebben kunnen onderhouden. Om de zorgkosten te beheersen hebben de afgelopen regeringen er alles aan gedaan om senioren thuis, in hun eigen huis, oud te laten worden. Terecht, zo lang dat ook kan. De verzorgingshuizen zijn gesloten en daarvoor in de plaats zijn er veel te weinig verzorgingshuizen beschikbaar gekomen. En toch zijn het de senioren, die in hun eigen woning blijven wonen, medeoorzaak van de woningnood? Pas als de regering of gemeente betaalbare oplossingen biedt voor senioren om kleiner te gaan wonen, kunnen zij worden aangesproken, maar op dit moment vindt de VSP het uitermate oneerlijk en zelfs ongepast om senioren als medeveroorzakers van de woningnood te bestempelen.”