Actueel

reageer als eerstvr 14 mei 2021

Speciale traumaheli landt weer in Dordt

DORDRECHT – Het is een beeld dat we het afgelopen jaar vaker zagen. Een coronapatiënt werd maandagmiddag bij het Albert Schweitzer ziekenhuis met een speciale traumaheli opgehaald voor overplaatsing naar een ziekenhuis elders in het land. “Het overplaatsen vanaf de IC komt vrijwel elke dag voor, maar we doen dat eerst binnen de regio, als dat lukt. Dat gebeurt dan per IC-ambulance, een zogenaamde MICU, Mobiele Intensive Care Unit. De heli wordt alleen ingezet als het over grotere afstanden is, omdat de patiënten te zwak zijn voor een lange autorit”, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis.

De helikopter landt tegenwoordig niet meer op het terrein voor de ijsbaan, maar op een veld aan de achterkant waar het rustiger is en de route met de brancard beter begaanbaar. “Het was de twaalfde coronapatiënt die we maandagmiddag op de IC hadden liggen. Daarmee is de afdeling op dat moment te vol en dan gaan we een plek zoeken voor overplaatsing. Die vonden we op dat moment in Hoorn.” Hoewel de besmettingscijfers landelijk dalende zijn, is het nog heel erg druk in het ziekenhuis. “Voordat je dat in de ziekenhuisbezetting terugziet ben je enkele weken verder. De IC van het Albert Schweitzer ziekenhuis telt nu al enkele maanden 22 bedden, normaal is dat 16, waarvan 13 à 14 voor coronapatiënten, een beetje afhankelijk van de bezetting van de andere IC-bedden. Elke nacht komen daar mensen met corona bij vanaf de reguliere verpleegafdelingen. Het is dus belangrijk om steeds met 1 of 2 vrije bedden de nacht in te gaan. Daarom vindt een overplaatsing overdag al plaats. De overige IC-bedden waren maandag ook allemaal gevuld met niet-coronapatiënten.” Daarnaast zijn er in het Albert Schweitzer ziekenhuis ook nog steeds twee gewone afdelingen die vol liggen met coronapatiënten. “De afdelingen C1 en C2, samen goed voor circa 35 patiënten. Een ongeveer even grote groep met corona die er minder ernstig aan toe is, maar wel ziekenhuiszorg nodig heeft, wordt thuis bewaakt met zuurstof en monitoring op afstand.” Door de drukte vinden er op de locatie Dordwijk tijdelijk minder operaties plaats, in Zwijndrecht draaien alle operaties wel gewoon door.

Maat groter
“De heli die gebruikt wordt om coronapatiënten te vervoeren, is een speciale traumaheli, Eurocopter EC-145, die een maat groter is dan de normale traumaheli, EC-135, die we zien verschijnen bij ongevallen en calamiteiten in de regio. De reguliere traumaheli is in de eerste plaats bedoeld om een trauma-arts en een verpleegkundige naar een patiënt in nood tóe te brengen en niet om de patiënt te vervoeren. Alleen bij uiterste nood gebeurt dat.
De grotere heli is een stuk langer en is hier wel op ingericht. Deze heli wordt normaliter als ambulance ingezet bij spoedgevallen op de Waddeneilanden, waarbij de patiënt niet kan wachten op bootvervoer. Tijdelijk is deze heli ook toegewezen aan de coronatransporten, met vertrek vanuit Leeuwarden. Hij vliegt met ruim 200 kilometer per uur in een rechte lijn naar Dordrecht.”

Geef een antwoord