DORDRECHT – Grond- en wegenbouwer Van Wijk Nieuwegein BV is als winnaar uit de bus gekomen bij de Europese aanbesteding om DistriPark Dordrecht bouw- en woonrijp te maken. Dit is een flinke en omvangrijke klus in een gebied van meer dan veertig hectare. Het werk zal zo’n vier jaar duren. “Ik ben blij dat we na een lange tijd van procedures en voorbereidingen nu eindelijk kunnen starten”, aldus wethouder Chris van Benschop. (Foto: Stolk Fotografie) 

Werkzaamheden

De aannemer start in de zomer en brengt dan de voorbelastingen (grond) aan in fase 2, het gebied tussen de Aquamarijnweg en Rijksstraatweg. De voorbelasting drukt de ondergrond samen, waardoor de kans op latere verzakkingen wordt geminimaliseerd. In fase 2 worden vier grootschalige kavels ontwikkeld voor zes tot tien bedrijven.

Duurzaamheid

Door de grond vanuit het DistriPark zelf te halen (gebied tussen Rijksstraatweg en Rijksweg A16), worden korte rijafstanden gerealiseerd, wat minder uitstoot betekent. Ook hoeft er niet elders grond aangekocht te worden, wat zowel goed is voor het milieu als de portemonnee. Aannemer Van Wijk Nieuwegein BV zal alleen de meest schone diesel gebruiken (HVO 100) en het materieel op de bouwplaats is voor minimaal een kwart emissieloos. In de tweede helft van 2024 zullen de eerste kavels van fase 2 uitgegeven worden. Bij de kaveluitgifte wordt gestreefd naar het binnenhalen van bedrijven die voor ‘banen met impact’ voor Dordrecht en de regio zorgen.