DORDRECHT – Rijkswaterstaat moet volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) ruim 60 hectare getijdennatuur aanleggen langs de Boven- en Beneden Merwede. Dit zorgt voor een verbetering van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Er zijn al enkele plekken in beeld. Twee ervan moeten wat Stichting Het Wantij betreft zo snel mogelijk aangepast worden. Nu de stichting alarm heeft geslagen komt er een vervroegde inspraakprocedure. “Straks staan we voor een voldongen feit en is het te laat”, zegt secretaris Cor Goosen.

Enkele weken geleden deelde de stichting haar zorgen al over het onder water zetten van de Hel- en Zuilespolder in de Merwelanden. Volgens de stichting zouden daarvoor zeker duizend bomen gekapt moeten worden. “Wij hebben voor dit gebied een alternatief plan bedacht, waarvoor veel minder bomen opgeofferd moeten worden”, zegt Goosen. De stichting presenteerde dit alternatief in de werkgroep met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, gemeente en natuurorganisaties Natuur- en Vogelwacht en Het Wantij zelf. “Ons plan werd geweigerd. We vinden het ongelofelijk dat men achter dit idee blijft staan. Uiteindelijk kregen we zo weinig weerklank dat we uit het overleg zijn gestapt.”

Wantijpark
Stichting Het Wantij besloot naar buiten te treden met de plannen die in ontwikkeling zijn. Zeker toen duidelijk werd dat ook het Wantijpark in beeld was voor het aanleggen van extra getijdennatuur. Daarbij zou een deel van het park aan de zuidkant langs de Vlij en aan de zuidoostkant bij de Wantijdijk deels afgegraven worden voor de ontwikkeling van getijdenatuur. “Opnieuw desastreus voor de bomen die daar staan”, zegt Goosen. Precies de bijna honderd jaar oude bomen die eerder dit jaar, na tussenkomst van Het Wantij, een speciale, levensverlengende snoeibeurt kregen.

Makkelijkste opties
“Beide plannen botsen dus ernstig met de bestaande natuur”, stelt Goosen. “Wij hopen wel dat er verder wordt gezocht naar manieren om meer getijdenatuur te creëren. Dat is goed voor de waterkwaliteit maar bijvoorbeeld ook voor het terugbrengen van trekvissen. Maar dan wel op plekken waar nog geen natuur is. De kale oevers langs de Stadswerven bijvoorbeeld. Of het buitendijkse grasveld bij ’t Vissertje. Ons beeld is dat ze nu kiezen voor de makkelijkste opties. De plannen die er nu liggen zijn wat ons betreft onacceptabel. We zien het als onze taak om het publiek hiervan op de hoogte te brengen. Daarom slaan wij nu alarm.”

Brede zoektocht

Zowel Rijkswaterstaat als de gemeente stellen dat er nog geen reden is voor alarm. Er is een brede zoektocht aan de gang naar plekken waar aan de doelstelling van 60 hectares nieuwe getijdenatuur gewerkt kan worden. Begin volgend jaar worden de plannen voorgelegd aan het publiek. Daarna wordt er pas ambtelijk en bestuurlijk verder naar gekeken.

Beeld van welk deel van het Wantijpark onder water wordt gezet in de plannen. (Beeld: Stichting Het Wantij)