Actueel

reageer als eerstzo 3 feb 2019

Thialf LTC wacht op aanbieding wethouder

DORDRECHT – De leden van tennisvereniging Thialf LTC hebben tijdens de ledenvergadering deze week afgesproken dat zij wachten op de uitnodiging van sportwethouder Marco Stam voor een gesprek over de toekomst van de vereniging. Voorzitter van Thialf Sybe de Lint: “Wij hebben een huurcontract voor het terrein waarop we gevestigd zijn dat loopt tot 2045. We horen graag van de wethouder wat de gemeente ons biedt, wanneer zij dit contract voortijdig wil beëindigen.”

Op 18 december heeft de gemeenteraad ingestemd met de verdere ontwikkeling van Park Amstelwijck, door het wijzigen van het bestemmingsplan en de exploitatie van locaties A16, Amstelwijck midden, Spoorzone zuid, Spoorzone noord, Smitzigt en de Refajalocatie. Het plan voor woningbouw op deze locatie is ontstaan bij de verkoop van het voormalige ziekenhuisterrein Refaja. Het college schrijft in de begeleidende brief naar de raad: “Door de hoge geluidsbelasting vanaf de A16 en de wens om op korte termijn kwalitatief hoogwaardige woningbouw in het gebied te realiseren is het van belang gebleken om de strook ten noorden van de Kilweg, die oorspronkelijk bestemd was voor kantoren en bedrijven, te betrekken bij Plan Amstelwijck.” Het middengebied waar nu de sportverenigingen zitten zouden daarbij ook bestemd worden voor woningbouw. In totaal zal het gaan om zo’n 600 woningen waarvan ruim 200 appartementen zullen zijn.

Klap in gezicht

Nudistenvereniging Goed Af is gevestigd in de Spoorzone noord. Voorzitter Marcel van Wietingen: “We kregen op de raadsvergadering een klap in ons gezicht maar inmiddels hebben onze leden tijdens een vergadering afgelopen week besloten zich neer te leggen bij de nieuwe situatie. We blijven hier zolang als we gedoogd worden, maar zijn gestart met het zoeken naar een andere locatie.”

Actieve vereniging

Thialf-voorzitter De Lint: “We trekken niet samen op met naturistenvereniging Goed Af, omdat we in een andere situatie verkeren dan deze camping. Ons huurcontract loopt nog lang door, terwijl de gemeente deze grond al sneller beschikbaar wil hebben voor woningbouw. Het stuk grond waar Goed Af zit, komt pas aan het eind van de ontwikkeling inzicht als woningbouwlocatie. Ook voetbalvereniging Amstelwijck, met wie wij op dit sportpark aan de Laan van Londen zitten, verkeert in een andere positie. Dit is in feite geen voetbalvereniging meer maar een jeu-de-boules en tennisclub. Wij zijn een hele actieve vereniging met 260 leden met een drukke agenda. We zijn zeker niet van plan te stoppen met onze activiteiten. De wethouder heeft gezegd op korte termijn met ons in gesprek te gaan en dat wachten we nu af.”

Bouwen in 2021

De gemeenteraad heeft 3,2 miljoen euro beschikbaar gesteld als aanvangskrediet voor de plankosten, verplaatsing van verenigingen en de interne overdracht van gronden. De verkoop van de grond moet uiteindelijk ruim 50 miljoen euro opleveren. Wanneer alle kosten eraf gaan blijft er naar verwachting voor de gemeente een positief resultaat van een kleine 3 miljoen euro over. Eind dit jaar hoopt het college de grondexploitatie en het bestemmingsplan aan de raad te kunnen voorleggen. De aanbestedingen voor Amstelwijck midden (waar Thialf gevestigd is) en Smitzigt (waar voorheen de kwekerij van Stadsbeheer gevestigd was) zouden al halverwege dit jaar starten. De bouw zal op deze twee locaties dan respectievelijk in 2021 en in 2020 kunnen starten.

 

 

 

Geef een reactie