DORDRECHT – Vertegenwoordigers van de Vereniging Oud-Dordrecht, Stichting Historisch Platform Dordrecht en Heemschut Zuid-Holland hebben een werkgroep Verwaarloosd Erfgoed Dordrecht opgericht. Het Historisch Platform heeft een publieke inventarisatie gemaakt van (al dan niet beschermd) erfgoed in Dordrecht; erfgoed dat er niet zo goed bij staat. Recent hebben wethouder Rik van der Linden (cultuur) en de werkgroep van gedachten gewisseld over de ‘Top12 Verwaarloosd Erfgoed’. De gemeente ondersteunt de intentie van de werkgroep en draagt het initiatief een warm hart toe. (Archieffoto: Stolk Fotografie)

Secretaris van de werkgroep Verwaarloosd Erfgoed Dordrecht is John Steegh. Hij vertelt: “Wij constateren dat het overgrote deel van de vele monumenten die onze stad rijk is er pico bello bij staat. Erfgoed in mindere staat valt juist daardoor op. De publicatie van de Top12 is bedoeld als een stimulans voor eigenaren en gebruikers van de genoemde objecten, waaronder de gemeente zelf, om te zorgen dat hun object zo snel mogelijk van de lijst verdwijnt. Dat kan al dan niet met steun in planologische, morele of financiële zin van overheden.”

Lees vandaag meer in Dordt Centraal.