DORDRECHT – In de Kunstkerk aan de Museumstraat wordt op woensdag 1 februari de tweede Dordtse Informatie Markt (DIM) gehouden. Van 17.30 tot 21.00 uur zijn deze keer in het bijzonder Dordtse ondernemers en zzp’ers, maar ook andere belangstellenden welkom voor informatie over kansen voor ondernemers op uiteenlopende gebieden. Verschillende instanties en wethouders zijn aanwezig. (Archieffoto: Stolk Fotografie)

Veel instanties hebben hun medewerking toegezegd en zullen acte de présence geven. De Belastingsdienst, het UWV/Kickstart, de Rabobank, de Kamer van Koophandel, de Sociale Dienst, Dordt Onderneemt, Ondernemersloket, Ondernemersklankbord en energiecoaches zijn aanwezig. Samen hebben zij alle informatie over personeel, financiën, starters, energiebesparing, klantbeleving, innovatie, regelingen, opleidingsmogelijkheden, bedrijfsverhuizingen en nog veel meer. Wethouder Maarten Burggraaf zal een presentatie houden over de ontwikkeling van de Spuiboulevard. Ook de andere Dordtse wethouders zijn allemaal aanwezig om informatie te geven over het crisis- en herstelfonds (Heijkoop), de ontwikkeling van banen en personeel op bedrijventerreinen westelijke Dordtse Oever (Van Benschop), mogelijkheden om te verduurzamen (De Jonge), en de inkomensondersteuning voor kunstenaars en creatieve zzp’ers (Van der Linden).

Mogelijkheden ontdekken

Deze infomarkt is een vervolg op de eerder gehouden informatiemarkt over armoede. Met Inge Stevens aan het hoofd van het comité is het ook deze keer weer gelukt om een mooie samenwerking te bewerkstelligen die deze keer ten goede komt aan Dordtse ondernemers. Het comité ziet hoe veel mogelijkheden nog steeds niet gebruikt worden. Het doel is dan ook dat deze markt bijdraagt aan het ontdekken van mogelijkheden die er zijn.