DORDRECHT – Geen bedrijf in deze regio heeft de afgelopen jaren zo nadrukkelijk het imago van een sterk vervuilende industrie gekregen als Chemours en rechtsvoorganger DuPont. Terwijl protesten en publicaties over gebeurtenissen in heden en vooral verleden nog immer aanhouden, pikte Chemours al in 2018 de boodschap op en heeft via allerlei maatregelen de uitstoot van schadelijke stoffen fors omlaag gekregen. (Foto: Chemours)

Meest in het oog springend zijn de resultaten met GenX-stoffen, die als vervanger van het schadelijke PFOA, in 2017 nog met tonnen geloosd werden. “Onze vergunning voor de lozing naar de zuivering van het Waterschap werd in 2017 aangescherpt van 6.000 naar 2035 kilo, maar wij besloten dat we de emissie met minimaal 99 procent omlaag wilden brengen. Dat is gelukt en we blijven nu zelfs ruim onder de vergunde twee kilo per jaar. In 2022 zaten we op 300 gram”, vertelt woordvoerder Harmen Geers.

De door actievoerders gewenste ‘nul uit de pijp’ wordt volgens hem dicht benaderd. “Met die 300 gram hebben we het over meer dan 99,9 procent vermindering van de uitstoot. Dat allerlaatste beetje is het moeilijkst, maar daar gaan we wel voor.” Het succes van de verminderde emissie is te danken aan het perfectioneren van filtertechnieken. Koolstoffilters haalden zeven jaar geleden nog maar zo’n 70 procent van de GenX-stoffen uit het afvalwater.

Twee weken geleden vroeg een oud-bestuurder van het waterschap zich in Dordt Centraal af waarom het bedrijf na 2010 gestopt was met het verpompen van afvalwater naar de naastgelegen zuivering (AWZI), aan de Baanhoekweg. Zowel het waterschap Hollandse Delta als Chemours moesten diep in de archieven duiken, maar komen tot de conclusie dat het verhaal niet klopt. “Feit is dat nog steeds ons afvalwater naar de AWZI gaat”, weet Geers.

De officiële benaming is industriewater, omdat Chemours in de nog vrij nieuwe Aquarius-installatie zelf eerst het afvalwater zuivert. Hetzelfde gebeurt met vervuilde lucht. Daarvoor werd de Sequioa-installatie gebouwd. Alles wat voorheen via de pijpen van het bedrijf werd uitgestoten gaat sinds 2022 via diezelfde pijpen de Sequioa in en met filters wordt ook daar 99 procent van de GenX-stoffen afgevangen.

Als de filters van de beide zuiveringsinstallaties verzadigd zijn, worden ze bij een afvalverwerker onder extreem hoge temperatuur verbrand, zodat de schadelijke perfluor-verbindingen uiteenvallen en niet meer in mens en milieu belanden. Dat gebeurde in het verleden wel. Niet alleen via water en lucht, want in de negentiger jaren werd ontdekt dat ook de bodem onder het bedrijf flink verontreinigd was met PFOA.

“Sindsdien functioneert daarvoor 24/7 een grondwaterzuiveringssysteem”, zegt Geers. “Het water wordt continue opgepompt, gezuiverd en voor het lozen van het gezuiverde grondwater onder toezicht van Rijkswaterstaat op de Merwede heeft Chemours een watervergunning van Rijkswaterstaat. Dat systeem werkt. Zover mij bekend is het grondwater buiten ons bedrijfsterrein niet vervuild.”

Naast de aanpak van PFOA en GenX-stoffen is het bedrijf inmiddels begonnen met het omlaag krijgen van de uitstoot van andere, gefluoreerde stoffen. Deze uitstoot is al met 80 procent verminderd per 2024 en het bedrijf wil zo snel mogelijk naar 99 procent minder dan in 2017. Een deel van die stoffen zijn zogenoemde broeikasgassen. “De doelstelling is nul broeikasgassen in 2050. Nu zitten we op 57 procent vermindering van CO2-uitstoot en 80 procent reductie van stikstofoxide (NOx) ten opzichte van 2017. Wat die laatste stof betreft zitten we op tien ton uitstoot per jaar. Dat lijkt veel, maar da’s vergelijkbaar met een middelgrote boerderij. En wat CO2 betreft komen wij in de verste verte niet in de buurt van bijvoorbeeld Tata Steel of Shell”, aldus Geers.

Ondanks deze inspanningen blijft het bedrijf onder het vergrootglas liggen van media en overheid. “Samen met de milieudienst DCMR houden wij toezicht door onder meer bemonsteringen van het effluent van de zuiveringsinstallatie van Chemours”, meldt het waterschap Hollandse Delta desgevraagd. Of het met het imago van het bedrijf ooit nog goed komt, houdt de woordvoerder niet bezig: “Al is het niet leuk om telkens in het defensief geduwd te worden.”

Het door de oud-bestuurder van het waterschap aanbevolen ‘toverdrankje’, om het lichaam te ontdoen van PFOA en andere akelige stoffen, neemt Geers niet serieus. “De man gaf zelf al aan dat het wetenschappelijk niet bewezen is. Eén van onze directeuren heeft uit beleefdheid met hem gesproken, maar zag geen aanleiding om aan dat gesprek gevolgen te verbinden. Hij werkt inmiddels niet meer bij ons. Dat verklaart waarom wij er verder niet meer op gereageerd hebben.”