DORDRECHT – Na uitgebreid onderzoek door de Omgevingsdienst is nog steeds niet duidelijk welk zwarte goedje er begin september opeens in het zwembad van Speeltuin Zeehavenkwartier in Wielwijk in het water dreef en de coating had aangetast. Het vermoeden dat het was overgewaaid van het nabijgelegen terrein van het Zeehavenbedrijf Dordrecht lijkt wel te kunnen worden uitgesloten. (Foto’s: Stolk Fotografie)

Dat vermoeden was er bij het bestuur van de speeltuinvereniging, toen begin september de zwarte aanslag in het bad werd aangetroffen en het bad ondanks de hoge temperaturen uit voorzorg gesloten bleef. De Omgevingsdienst kreeg opdracht uit te zoeken of dat het geval was. “We hebben getest op een groot aantal parameters”, zegt Hans Kuiper van die organisatie. “Daaruit kunnen we concluderen dat het geen stof is die een relatie heeft met het Zeehavenbedrijf.”

Onbevredigend

Het zwarte spul is dus niet afkomstig van de grote bergen met steelkool die op het terrein langs de Mijlweg liggen opgehoopt (foto onder). Niet echt een bevredigende uitkomst voor de mensen in de speeltuin. “Er is ons verteld dat het niet giftig is, maar dat ze niet weten wat het wel is”, zegt bestuurslid Adrie van Zanten. Wat wel duidelijk is, is dat de speeltuinvereniging opgezadeld zit met een flinke kostenpost. En dat nog niet duidelijk is wat de eventuele risico’s van de aanwezigheid van de stof zijn. Daarvoor zou door de gemeente opdracht gegeven moeten tot aanvullend onderzoek. Mogelijk komt dat er, want de fractie van de VSP Dordrecht stelde begin september vragen aan het college over de vervuiling. De partij deed dat recent opnieuw naar aanleiding van de onbevredigende uitkomsten van het onderzoek.