DORDRECHT – Een kavel op bedrijventerrein Distripark is geschikt voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc). Dat concludeert het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht heeft naar aanleiding daarvan deze week het principebesluit bekrachtigd om dit terrein aan te bieden voor een azc voor minimaal vijfhonderd mensen voor een periode van maximaal tien jaar en gaat met het COA in gesprek om te komen tot een bestuursovereenkomst. (Archieffoto: Stolk Fotografie)

In die overeenkomst beschrijven gemeente en COA de voorwaarden waaronder het azc op deze locatie gevestigd wordt. Het gaat daarbij vooral om leefbaarheid en veiligheid, zowel voor de asielzoekers als voor de omgeving, goede bereikbaarheid, dagbesteding in de vorm van scholing, activiteiten of werk. Het college pleit voor een verruiming van de landelijke regels op het gebied van betaald werk.

Vragen en zorgen

Het college wil ook de omgeving betrekken bij de gesprekken met het COA over de bestuursovereenkomst. Dat gebeurde eerder ook al, maar pas nadat de locatie die het college op het oog had, was bekend gemaakt. Bij omwonenden en bedrijven leven nog veel vragen en zorgen, onder meer op het gebied van sociale veiligheid en verkeer. Daarom stelt de gemeente een veiligheidsplan op, met aandacht voor de veiligheid op de locatie van het azc.

Kruimelgevallenregeling

Naast de bestuursovereenkomst is er ook een omgevingsvergunning nodig. Als die vergunning is  verleend, kan de bouw beginnen. Het streven is opening van het azc in het eerste kwartaal van 2024. Omdat het niet in het bestemmingsplan voor Distripark past, maakte de gemeente gebruik van een zogenaamde kruimelgevallenregeling. Op basis daarvan kan de gemeente een vergunning voor maximaal tien jaar verlenen.