ZWIJNDRECHT – Gemeenteraadslid Chris Moorman is donderdag onderscheiden met De Zwijndrechtse Heugel. Burgemeester Hein van der Loo reikte namens het gemeentebestuur van Zwijndrecht de gemeentelijke onderscheiding uit aan het verraste raadslid van Algemeen Belang Zwijndrecht.

Moorman kreeg de gemeentelijke erespeld voor zijn inzet op het gebied van het openbaar bestuur en de kunst en cultuur in Zwijndrecht. Hij is een kwarteeuw gemeenteraadslid; hij kwam op 12 september 1995 in de gemeenteraad als raadslid voor GroenLinks. Later richtte hij zijn eigen politieke partij op: Lijst Chris Moorman. In 2014 kwam er een samenwerking met Algemeen Belang Zwijndrecht en sindsdien maakt hij deel uit van deze lokale politieke partij.

Nestor
Sinds 2014 is Moorman de nestor en vicevoorzitter van de gemeenteraad. Hij heeft samengewerkt met wijlen burgemeester Dick Corporaal, Antoin Scholten, Dominic Schrijer en nu met Hein van der Loo. En natuurlijk met talloze wethouders en collega-raadsleden. Van der Loo: “Chris Moorman is ‘het historisch geweten van de raad’ en een volksvertegenwoordiger pur sang. Hij is er voor alle inwoners van Zwijndrecht, in het bijzonder voor de mensen die een duwtje kunnen gebruiken; inwoners die minder draagkrachtig zijn of de weg naar officiële instanties niet zo gemakkelijk vinden. Chris Moorman denkt en doet vooral ook veel over gemeentegrenzen heen. Hij is een voorvechter van samenwerking in de Drechtsteden.” Verder is Moorman vanaf het begin tot heden betrokken bij de Rekenkamer Zwijndrecht. Sinds het ontstaan in 2007 is hij lid van de Rekenkamercommissie en sinds 2019 is hij lid van de klankbordgroep Rekenkamer. ABZ-fractievoorzitter Fred Loos: “Chris is voor onze partij een rots in de branding en vraagbaak. Dat laatste niet alleen voor de fractie, maar ook voor vele inwoners.”

Wereldvrede
Op het gebied van kunst en cultuur is Moorman een ambassadeur van het monumentaal gemeentelijk erfgoed. Hij is ieder jaar nauw betrokken bij de Open Monumentendag en geeft dan rondleidingen door het gemeentehuis. In maart 2020 onthulde hij met burgemeester Van der Loo in de hal van het gemeentehuis een bord met de heraldische wapens van de voormalige dorpen en kernen die samen het huidige Zwijndrecht vormen. Dankzij de inzet van de heer Moorman staat er bij het Raadhuis een vredespaal ter bevordering van de wereldvrede.

Zwijndrechtse Heugel
De Zwijndrechtse Heugel is een gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een draagspeld, die toegekend wordt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor Zwijndrecht. Een Heugel kan worden aangevraagd voor personen die een onbezoldigde bestuursfunctie van minstens tien jaar hebben verricht of vrijwilligers die (buiten familiebanden) minimaal vijftien jaar vrijwilligerswerk in Zwijndrecht hebben gedaan.