DORDRECHT – Heijmans Infra gaat een paar kilometer aan nieuwe geluidsschermen langs de A16 en de N3 neerzetten. Dit wordt gedaan in verband met de bouw van honderden woningen binnen het project Amstelwijck. Langs de A16 was bij businesspark Amstelwijck het werk al begonnen. Deze week wordt verderop bij Wielwijk gestart met de voorbereidingen en langs de N3 bij Wilgenwende. (Foto’s: Stolk Fotografie)

Bij Wielwijk zijn vandaag de werkzaamheden. Het gaat onder andere om het kappen van bomen, het plaatsen van funderingspalen en het plaatsen van enkele damwanden. Tussen de Simon de Danserweg en de Laan van Londen moeten enkele bomen worden verwijderd om ruimte te maken. Van een groot deel van de bomen worden alleen wat takken afgezaagd, zodat ze straks weer kunnen uitgroeien. Het werk duurt ongeveer twee weken.

Funderingspalen

Omdat het nieuwe geluidscherm stevig moet staan worden er lange palen in de grond geslagen. Deze worden op een speciale wijze in de grond gebracht die trilling- en geluidsarm is. Het aanbrengen van deze palen zal ongeveer drie weken tijd kosten. Op een enkele locatie worden damwanden aangebracht. Eén hiervan is tussen de Simon de Danserweg en de Admiraal de Ruyterweg. Deze damwanden worden geplaatst als grondkering. De damwanden worden in de grond getrild. Hierbij ontstaat mogelijk geluids- en trillingshinder. Deze werkzaamheden vinden plaats van 17 tot 28 januari.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden wordt deze week het verkeer op Admiraal de Ruyterweg over één rijbaan, begeleid door verkeersregelaars. In de laatste twee weken wordt deze weg in zijn geheel afgesloten en verkeer omgeleid via de Witte de Withstraat, waar dan een tijdelijk parkeerverbod geldt.