Actueel

reageer als eerstwo 7 apr 2021

Vrijwillige schuldhulpverleners slaan handen ineen

DORDRECHT – Dordtenaren met schulden beter, sneller én efficiënter helpen. Dat is het doel van vijf vrijwilligersorganisaties in Dordrecht die de krachten hebben gebundeld in de Alliantie Dordrecht. Het ondertekende convenant zorgt eveneens voor een stevige positie van de samenwerkende partijen in de schuldhulpketen, zegt Arjen Baan, coördinator van de Alliantie Dordrecht en directeur/programmamanager stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp.

Humanitas Thuisadministratie, Schuldhulpmaatje, Stichting Buitenwacht, Inspraakorgaan Turken in Nederland en Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders zijn vrijwilligersorganisaties die al geruime tijd in Dordrecht bestaan. Een versteviging tussen deze partijen ontstond al enige tijd geleden. “Ruim vier jaar geleden heeft er een pilot gedraaid waarbij landelijke partijen met lokale afdelingen bijeen kwamen. Twee jaar geleden is besloten deze pilot een vervolg te geven en nog meer lokale partijen erbij te betrekken.” Met het convenant wordt nu een stap verder gezet. De samenwerkende organisaties in de Alliantie Dordrecht gaan hun activiteiten en werkwijzen beter op elkaar afstemmen en kennis en ervaring met elkaar delen. Deze afspraken staan op papier, het convenant is ondertekend en de alliantie opgericht. “Directe aanleiding is dat de schuldproblematiek enorm groot is. Door samen te werken bereiken we dat hulpvragers optimaal worden geholpen. Organisaties werken niet meer langs elkaar heen. Een hulpvraag kan beter, sneller en efficiënter worden opgepakt omdat we elkaars veld kennen. Weten wie waar goed in is en wie het best iemand kan helpen. De kans dat iemand van het kastje naar de muur wordt gestuurd, wordt hiermee kleiner. En doordat de problematiek sneller wordt aangepakt, blijft die ook kleiner”, legt Baan uit. Samen met de beroepsmatige hulpverlening, zoals de sociale wijkteams, en de lokale overheid moet de Alliantie bijdragen aan een betere hulpverlening.
De toegang tot hulp in Dordrecht blijft met de oprichting van de Alliantie onveranderd. De verbeteringen vinden vooral achter de schermen plaats. “De Alliantie zorgt eveneens voor een stevige positie binnen de keten van de schuldhulpverlening. Door de samenwerking hebben we een breder zicht op de problematiek en zijn we een serieuze sparring partner voor een organisatie als onder meer de gemeente.”

Geef een reactie