Actueel

reageer als eerstma 10 jun 2019

Werkgevers Drechtsteden gaan voor waterstof

REGIO – Nederland staat volgens de akkoorden van Parijs voor de opgave om in 2050 de CO2-uitstoot met 80 tot 95 procent te verminderen. Alle mogelijke opties zullen uit de kast moeten worden gehaald om de gestelde doelen in alle sectoren te bereiken. Daarbij biedt waterstof belangrijke oplossingen, stellen de werkgevers in de Drechtsteden. Ze hebben daarom het voortouw genomen om binnen drie jaar, vijf of zes waterstof-vulstations te realiseren in de Dordtse regio.

Dit initiatief is ontstaan aan een van de innovatietafels van Werkgevers Drechtsteden (WD). Leden van WD zijn samen aan de slag gegaan en hebben ook andere partijen, zoals lokale overheden, weten te enthousiasmeren om aan te haken. Het motto is hierbij dat de richting die we op moeten onontkoombaar is, maar biedt ook kansen. Aan de andere kant gaat het om forse investeringen. Een enkelvoudig waterstof-vulstation voor personenauto’s kost al snel 1,3 tot 1,5 miljoen euro. Dat vraagt dus om een gezamenlijke aanpak, stelt WD-voorzitter Jacob Klink.

Eerste vulstation in de regio

Het heeft ertoe geleid dat er een convenant is afgesloten met diverse partijen in de regio. Het doel is dat er eind dit jaar of begin volgend jaar begonnen wordt met de realisatie van het eerste waterstof-vulstation in de regio. Het is de bedoeling dat dit ter hoogte van de Peugeot-garage en Van der Wees komt aan de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht. Het station moet in de loop van volgend jaar operationeel zijn.

Ministerie

Eind mei presenteerde een afvaardiging van WD, de Economic Development Board Drechtsteden en wethouders Jacqueline van Dongen (Zwijndrecht) en André Flach (Hendrik-Ido-Ambacht) het plan op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hier werd het plan positief ontvangen. De vertegenwoordiger namens het ministerie complimenteerde de initiatiefnemers en zegde toe om langs te komen in de Drechtsteden en om met elkaar in contact te blijven. Dit initiatief moet wat de WD betreft niet beperkt blijven tot tankstations voor personenauto’s, maar ook andere vervoersvormen moeten hiervoor benut gaan worden.

 

Op de foto:

Na afloop van de bijeenkomst op het ministerie gingen de aanwezige leden, wethouders en afgevaardigden namens de Economic Development Board samen met de vertegenwoordigers van het ministerie bij een op waterstof rijdende auto van Amega op de foto.

 

 

Geef een reactie