Actueel

reageer als eerstdo 11 jan 2018

“Wijsheid begint met verwondering”

DORDRECHT – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente hield Wouter Kolff dinsdag zijn eerste nieuwjaarstoespraak als burgemeester van Dordrecht. Wie er niet bij was, kan hem hieronder teruglezen. (Foto’s: Thymen Stolk)

 

Geachte dames en heren,
Fijn dat u vanavond hier aanwezig bent om samen met het gemeentebestuur het glas te heffen op een nieuw jaar vol mooie ontwikkelingen. Verwondering is de rode draad in deze toespraak. Wanneer we ons openstellen voor alles wat het dagelijks leven ons laat zien, ervaren we een diepere connectie met al het moois het leven te bieden heeft. Verwondering behelst ook het woord ‘wonder’. Een mooie betiteling voor onze oude historische stad die door veel meer buitenstaanders ontdekt en bewonderd mag worden. Verwondering is ook datgene wat ik de Dordtenaren toewens voor het komend jaar. Af en toe wat meer verwonderen en wat minder direct oordelen, komt onze samenleving ten goede. Zeker in een tijd waarin meningen eenvoudig kunnen worden gegeven en gedeeld, is het goed om af en toe te verwonderen. Bewonderen en verwonderen is ook wat ikzelf de afgelopen vier maanden heb gedaan in en rondom de parel die Dordrecht heet.

Het is de allereerste keer dat ik tijdens een nieuwjaarstoespraak voor u sta en dat voelt voor mij erg goed. De afgelopen maanden heb ik onze stad en regio al aardig leren kennen, onder andere door de vele wijkbezoeken en werkbezoeken aan verenigingen, bedrijven en vrijwilligers. Mijn echtgenote Mariëlle en ik hebben inmiddels een ingrijpende verbouwing en een verhuizing achter de rug en beginnen ons echt Dordtenaar te voelen. Ik wil haar vanaf deze plek heel hartelijk bedanken voor alle inzet en inspanning om een snelle overstap naar Dordrecht mogelijk te maken. Ik weet dat we er allebei heel erg naar uit kijken om Dordrecht tot in de haarvaten te leren kennen, maar een huwelijk, twee nieuwe banen met veel reistijd, een verbouwing en een verhuizing in een half jaar tijd, is stiekem best een hele opgave.

Dames en heren, in het afgelopen jaar heeft u te maken gehad met 3 burgemeesters. Burgemeester Brok vertrok naar zijn geliefde Friesland waar hij Commissaris van de Koning werd. Burgemeester Van der Velden volgde hem op en vervulde het burgemeesterschap met groot enthousiasme, wetende dat het van tijdelijke aard was. Tijdens deze maanden een aantal gebeurtenissen waaronder het overlijden van Diego Slagboom, het knulletje van 10 jaar dat dood gevonden werd in het ouderlijk huis. Een vreselijke gebeurtenis die op de samenleving een flinke impact had.

Ook is tijdens het waarnemerschap de basis gelegd voor het onderzoek naar de regionale samenwerking met de andere Drechtsteden en in breder verband. Door opschalende gemeenten, door toe- en uittredingen maar vooral door een verandering in de tijdsgeest, is er onderhoud nodig aan onze regionale samenwerkingsagenda. Dit college wil graag nog voor de verkiezingen duidelijkheid bieden over de rol die Dordrecht de komende jaren wil innemen in deze regio.

Verschillende grootstedelijke ontwikkelingen zijn nodig om onze centrumfunctie te behouden opdat ons voorzieningenniveau op het huidige, hoge niveau kan blijven en zelfs nog kan verbeteren. De stad “ligt” er goed bij, zeggen we wel eens tevreden. Het kan altijd beter, zegt de criticus, maar de basis is bepaald niet slecht. Heroriëntering blijft belangrijk voor onze positie in het land. Niet omdat wij dáár nu met elkaar direct veel beter van worden, maar wel om de toekomst van de stad zeker te stellen in welvaart en geluk, levendigheid en ondernemerschap. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de renovatie van musea, cultuurcentra als de schouwburg en het Energiehuis en Bibelot. Is er gewerkt aan wegonderhoud waarbij de herinrichting van de Merwedestraat wel een van de meest omvattende projecten is geweest. En volgen diverse grote projecten aan het wegennet om Dordrecht heen. Daar hebben we hard voor gelobbyd. En dat heeft zoden aan de dijk gezet.

Er wordt gebouwd volgens het concept Zelfbouw op diverse plekken in Dordrecht, waar mensen hun woning bouwen volgens een eigentijds concept en zoals zij hun behuizing zelf passend vinden in deze mooie stad. Daarnaast ook volop nieuwbouw op andere plekken in Dordrecht en renovatie in een groot deel van Krispijn bijvoorbeeld. Eindelijk hebben we ook een beslissing mogen nemen over het afronden van de Westelijke Dordtse Oever, waar de bedrijvigheid in de komende jaren een spin-off zal genereren voor nog meer banen.

Het is op dit moment ook echt nodig om goed na te denken over onze toekomst. Alle ontwikkelingen ten spijt blijkt dat we op dit moment niet snel genoeg groeien. We krimpen zelfs iets op dit moment. Op zulk soort momenten is het belangrijk dat we goed nadenken over onze toekomst. Waar willen we heen? Vinden we het wel goed, zoals het op dit moment is of willen we verder ontwikkelen? Eigenlijk in lijn met de manier waarop deze stad zich de afgelopen decennia en eeuwen tot grote stad heeft ontwikkeld.

Dordrecht is niet een stad die bij de pakken neerzit als het even niet meezit. Dat hebt u in de afgelopen jaren wel getoond. De stad heeft ondanks enorme bezuinigingen toch een verdere bloei mogen meemaken. Daarbij realiseren we ons ten zeerste dat het lijntje dun is. Als het breekt en we blijven dalen in inwoneraantal, dan zal dat onherroepelijk gevolgen hebben voor onze musea, bioscoop en theater bijvoorbeeld. En voor het onderwijs, voor de voorzieningen in de wijken en voor ons winkelbestand, dat net weer opkrabbelt uit een recessie waarbij vele rake klappen zijn uitgedeeld. Het ondernemerschap zit hier in het bloed, dat is me al gauw gebleken in de korte tijd dat ik hier nu ben. Het gemeentebestuur heeft besloten dat er in de komende jaren 10.000 extra woningen bij moeten komen; bovenop de 4.000 woningen waarvan we al hadden afgesproken dat die er moeten komen. We moeten willen bouwen voor een doelgroep die zich op dit moment genoodzaakt ziet elders huisvesting te zoeken, omdat we in deze stad niet voldoende aanbod hebben. De ruimte is beperkt; de omvang van het aantal woningen is stevig. Maar absoluut noodzakelijk. Dit betekent dat we állen zullen moeten zoeken naar mogelijkheden om een grote groep Dordtenaren kansen te bieden in onze stad en tot kans te laten zijn voor onze stad.

We hopen van harte dat marktpartijen de handschoen oppakken om woningbouwlocaties te ontwikkelen. Wij zullen de mogelijkheden om plaatsen die nu nog niet bebouwd kunnen worden onderzoeken en spreken met partners, organisaties en overheden over de ontwikkelmogelijkheden voor de nabije toekomst. Daarnaast proberen we de bereikbaarheid van Dordrecht te verbeteren. Onlangs is bekend geworden dat de A15 en N3 aangepakt gaan worden. De aansluiting tussen de A16 en de bedrijventerreinen zal bovendien verbeteren. Het is dringend noodzakelijk dat er gewerkt wordt aan de snelwegen om de stad heen. De afgelopen 4 maanden heb ik ook zelf tweemaal daags ervaren hoe nodig dat is. Eenzelfde dringende noodzaak geldt uiteraard voor de bereikbaarheid over het spoor en vooral ook de veiligheid op spoor en over water. Wat dat betreft ligt er een grote opgave bij het stadsbestuur en zijn er verschillende lobbydossiers waar we hard aan werken opdat de aantrekkelijkheid van de stad nog groter kan worden.

Los van de bereikbaarheid en de extra woningen die er gebouwd zullen moeten worden, werken we ook nog steeds hard aan een toename van het aantal banen. Daarbij blijven we verbindingen leggen tussen het bedrijfsleven en het onderwijs en indien nodig met de Sociale Dienst Drechtsteden om toeleiding naar werk zo passend mogelijk te maken. De zorgen om de werkgelegenheid in Dordrecht en in de regio blijven aanwezig. Het gaat langzamerhand echt beter, maar het zijn nog kleine stapjes vooruit. Aandacht voor de ontwikkeling van deze stad is dus nodig en daar zal het gemeentebestuur zich de komende jaren dan ook op richten.

Net als het onder de aandacht brengen van het mooie Dordrecht bij mensen buiten deze stad. Het toerisme is enorm gestegen en we ontvangen vele bezoekers in onze historische binnenstad. In de komende jaren wordt een aantal mijlpalen bereikt, zoals 400 jaar Dordtse Synode in 2018 en 800 jaar stadsrechten in 2020. Daarmee is Dordrecht de oudste stad van Holland. Het zijn evenementen van nationaal en soms zelfs internationaal belang. We grijpen ze – net als Koningsdag in 2015 – aan om ons opnieuw en verder op de kaart te zetten.

Dames en heren,
Het is weer het laatste jaar dat dit gemeentebestuur hier voor u staat. In maart zijn er verkiezingen en daarna volgen een nieuw gemeentebestuur en een nieuw college van burgemeester en wethouders. In de komende maanden zullen de partijen de verkiezingsstrijd aangaan. Er hebben zich nu al nieuwe partijen aangemeld; welke partijen er daadwerkelijk allemaal meedoen horen we pas op 5 februari. Welke partijen dat ook allemaal zijn, duidelijk is dat er voor de Dordtenaar wat valt te kiezen. Ik heb daarbij slechts het volgende stemadvies: “Deze stad moet worden bestuurd en goed ook. En uiteindelijk doen we dat samen: geen enkele partij zal het immers alleen voor het zeggen krijgen. Volg dus altijd een wijze combinatie van uw eigen hoofd en hart.

Het wordt een spannende tijd. Dat is het altijd rondom verkiezingen en ook nu zeker weer. Uiteraard ben ook ik benieuwd wat een nieuwe raad en college zullen brengen. Net als u. In de korte tijd dat ik hier mag werken, heb ik geweldige mensen mogen ontmoeten, maar vooral ook heel fijn met het college en de raad mogen samenwerken. Het is spijtig om dat straks achter ons te laten, maar het opent ook weer nieuwe deuren en geeft volop kansen om dromen waar te maken. Mits we daarvoor open staan en de kansen ook volop willen benutten. Ik wens u daartoe veel wijsheid en verwondering toe. Want zoals de wijze Griekse filosoof Socrates ooit zei: “Wijsheid begint met verwondering.” Ik hoop dan ook dat we ons veelvuldig mogen verwonderen dit komende jaar.

Mede namens het college en de gemeenteraad wens ik u een gelukkig en gezond nieuwjaar.

 

 

 

Geef een reactie