DORDRECHT – Afgelopen zondag bleef de Merwedebrug (Foto: Thymen Stolk) die Dordrecht met Papendrecht verbindt tweemaal een uur gesloten voor wegverkeer. Volgens D’66 commissielid Eelco de Vos was dit het dieptepunt in een serie van bijna wekelijkse storingen aan de brug. “Dan waren het weer de slagbomen die niet omhoog wilden, dan was het weer de brugklep die niet wilde sluiten. Mogelijk is dit één en hetzelfde probleem. Feit is echter dat de brug essentieel is voor de ontsluiting van het Eiland van Dordrecht”

Samen met fractiegenoot Osman Bosuguy en twee fractieleden van de Partij van de Arbeid en van de VVD heeft Eelco artikel 40 vragen ingediend bij wethouder Rik van der Linden. “Door de storingen staat het verkeer op de N3 (Randweg), dat toch al regelmatig met files te maken krijgt, nog vaker stil. De N3 is een veel gebruikte verbinding tussen de A15 en A16 en daarmee van groot belang voor de bereikbaarheid van Dordrecht en de Drechtsteden. Een aantal hulpdiensten werken regionaal en hebben een regionale spreiding van hulpposten over de Drechtsteden. Terwijl het Albert Schweitzer ziekenhuis juist gelegen is aan de N3.”

Bereikbaarheid hulpdiensten

De zes politici vragen de wethouder of er problemen bekend zijn bij de hulpdiensten in verband met de bereikbaarheid. “Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen, dat deze situatie niet tot levensgevaarlijke situaties zal leiden? Deze onvoorspelbare verstoringen, gecombineerd met de grootschalige renovatie van de N3, zullen tot nog grotere bereikbaarheidsproblemen gaan leiden,” zo vrezen de briefschrijvers. De renovatie van de N3 staat voor 2020-2022 gepland. Rijkswaterstaat, welke verantwoordelijk is voor de brug, heeft aangegeven dat de Merwedebrug pas in de periode 2024-2026 in aanmerking komt voor groot onderhoud.

Logistieke klus

Woordvoerder van Rijkswaterstaat, Nicole Wegman, kon niet aangeven of er tussentijds onderhoud gepleegd zal gaan worden aan de brug. Wegman: “De aanpak van de bereikbaarheid en het opknappen van de wegen in de regio is een enorme logistieke klus. We kunnen daaruit niet zomaar een onderdeel naar voren schuiven.” Volgens de woordvoerder waren de collega’s, die meer konden zeggen over het onderhoud aan de Merwedebrug juist in overleg met de gemeente. De fractieleden die de vragen hebben gesteld, dringen er in hun brief inderdaad bij de wethouder op aan zo spoedig mogelijk met Rijkswaterstaat overeenstemming te bereiken om de storingen te verhelpen.